Az Információs Társadalomért Alapítvány a Budapesti Metropolitan Egyetemmel (korábbi nevén Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola) közösen 300 millió forintos támogatást nyert el a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatán. A támogatásból megvalósult kutatási projekt a Balkán régió országainak azon értékekeire fókuszált, amelyekre alapozva egészségfenntartást célzó turisztikai szolgáltatás-koncepciók alakíthatóak ki.

A nemzetközi szakemberek bevonásával futott, több mint kétéves kutatássorozat két fő területre koncentrált: a Balkán régió kulturális és természeti kincseinek összegyűjtése, valamint az ezekre alapozható, piacképes egészségturisztikai termékek és infokommunikációs technológiai megoldások kidolgozása. A projekt célja a Balkán Wellbeing (jóllét) koncepciót megalapozó kulturális és természeti adottságok feltérképezése, valamint a gyógyulás és egészségfenntartás céljából utazóknak szóló termék koncepciók formájának meghatározása.

A projekt keretében a kutatócsoport tagjai kutatási tevékenységeik előkészítése érdekében három nemzetközi tanulmányúton vettek részt finn, osztrák, és szerb partnerek vendégeiként. A tanulmányutak alkalmával már működő egészségturisztikai megoldásokat vizsgáltak meg az adott régiókban, mint például a Nordic Wellbeing, az Alpine Wellness, vagy a Balkan Spa. Ezt követően félévente megrendezett workshopokon dolgozták fel a nemzetközi tapasztalatokat, és azt vizsgálták, hogy a megfigyelt modellek mely részei és hogyan adaptálhatók a Balkán régióra. A műhelymunka során a hazai kutatók és nemzetközi partnerek mellett a projekt megvalósulását támogató hazai turisztikai vállalkozások, szak- és felnőttképző intézetek képviselői dolgoztak együtt.

A nemzetközi projektet az Információs Társadalomért Alapítvány munkatársai és a Budapesti Metropolitan Egyetem Turizmus és Vendéglátás Intézetének szakemberei menedzselték.

A projekt szorosan kapcsolódik az Új Széchenyi Terv Tudomány és Innováció kitörési pontjához, a Digitális Megújulás Cselekvési Tervhez, valamint az Európa 2020, a Digitális Menetrend, a Horizon2020 uniós stratégiákhoz.

Projekt címe: A regionális jóllét és wellness koncepciók alkalmazási lehetőségei és IKT támogatással megvalósuló fejlesztési lehetőségei a Balkánon

Projekt azonosítószáma: KTIA_AIK_12-1-2013-0043

Kedvezményezettek neve:

 • Konzorcium vezető: Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.)
 • Projekt partner: Információs Társadalomért Alapítvány (1116 Budapest, Sopron út 64.)

Támogatás összege: 308.821.204 Ft
Projekt futamideje: 2013.06.01–2015.09.30.

Közreműködő szervezet neve: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Közreműködő Szervezet elérhetősége: 1539 Budapest, Postafiók 684.

http://magzrt.hu

Támogató Szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, www.nfu.gov.hu

Turisztikai Programnavigátor

A turisztikai szolgáltatók érdeke a vendégkör lehető leggyorsabb, legjobb minőségű, széleskörű tájékoztatása. Mivel a körülmények és a vonzerőváltozások hatással vannak a vendégkörre, ezért újszerűen kell megszervezni számukra a tájékoztatási rendszert. Az infokommunikációs eszközök fejlődése új szemléletmódot és rugalmas alkalmazkodást igényel a turisztikai szervezetetektől.

A projekt során kifejlesztett Turisztikai Programnavigátor rendszerrel egységes, folyamatos, aktualizált, minden szempontot figyelembe vevő, a vendégek részére igényeik szerint alakítható elektronikus tájékoztatást lehet nyújtani a mai kornak megfelelő, minden korosztály számára alkalmazható program használatával. Az információk egységes formátumban, adatlap kitöltésével kerülnek be a rendszerbe az attrakciókat üzemeltető turisztikai szolgáltatók által.

A felhasználók tájékozódását sok szempontú keresés és szűrés segíti célcsoport, érdeklődési kör és időjárás szerint is. A látogatók Városkép, Épített vonzerő, Gyűjtemény, Rendezvény, Természeti érték, Aktív turizmus, Gasztronómia kategóriákban böngészhetnek a feltöltött attrakciók között.

A Turisztikai Programnavigátor rendszer KTIA projekt során elkészült implementációját ezen tpn.infota.org linken érhető el.

Balkán Jólléte kutatási összefoglalók letöltése az alábbi nyelveken
SR TR RO HR EL DE BG

Publikációk:

 • Kiss, F.: A magyarországi online turizmus piaca – gyors áttekintés. In: Róka Jolán (szerk.): Annales, Tomus VII. Budapesti Metropolitan Főiskola, 2015.
 • Kiss, F., Horváth, A., Török, M., Szanyi, I.: Modern ICT technologies – situation and trends. In: Tourism and ICT aspects of balkan wellbeing. Alma Mater Series, Foundation for Information Society, 2015. pp.155-186. (ISBN: 978-615-80061-2-5)
 • Horváth, A., Kiss, F.: Service Technology Profiles suggestions for the Balkan tourism industry. In: Tourism and ICT aspects of balkan wellbeing. Alma Mater Series, Foundation for Information Society, 2015. pp.187-214. (ISBN: 978-615-80061-2-5)
 • Kiss, F., Horváth, A., Bassa, L., Benkő, Zs., Szanyi, I.: Az információmenedzsment szerepe a vonzerők prezentációjában és a kulturális örökség megőrzésében. In: Tourism and ICT aspects of balkan wellbeing. Alma Mater Series, Foundation for Information Society, 2015. pp.215-248. (ISBN: 978-615-80061-2-5)
 • Kormos, G., Kiss, F., Horváth, A.: A Balkáni régió turisztikai IKT helyzete és várható fejlődése. In: Tourism and ICT aspects of balkan wellbeing. Alma Mater Series, Foundation for Information Society, 2015. pp.249-286. (ISBN: 978-615-80061-2-5)
 • Kiss, F., Horváth, A., Török, M.: Infokommunikációs technológiák a turisztikai szektorban a Balkán régióban. In: Tourism and ICT aspects of balkan wellbeing. Alma Mater Series, Foundation for Information Society, 2015. pp.287-304. (ISBN: 978-615-80061-2-5)
 • Kiss, F. PhD – Török, M.: How the online presentations of the heritage elements meet the online touristic needs in the Balkan. Sharing Cultures 2015, 4th International Conference on Intangible Heritage, Lagos, Portugal, 21-23 September, 2015. In: Sérgio Líra, Rogério Almoeda and Cristina Pinheiro (eds.): Proceedings of Sharing Cultures 2015, 4th International Conference on Intangible Heritage, Green Lines Institute Barcelos, Portugal, 2015, pp 269-277. (ISBN: 978-989-8734-08-2, eISBN: 978-989-8734-12-9)
 • Horváth, A. PhD: Wellbeing and technology in the Balkan, REGIONAL STUDIES ASSOCIATION Tourism Research Network Workshop – Metropolitan Tourism Experience Development: Diversion and Connectivity, Budapest, Magyarország, 2015. január 28-30.
 • Horváth, A. Dr. – Kiss, F. Dr.: A turizmus informatikai támogatottsága a Balkán régióban. Tudomány Napja 2014 Konferencia, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest, 2014. november 19.
 • Horváth, A. PhD – Kiss, F. PhD: Technology Map of Balkan Tourism – Survey Results, KTIA Balkan Wellbeing 3rd workshop, Budapest, 21st October 2014.
 • Horváth, A. PhD – Kiss, F. PhD: Technology map of tourism services in the Balkan region, KTIA Balkan Wellbeing 2nd workshop, Budapest, 24-25 th April 2014.
 • Horváth, A. Dr.: Turisztikai szolgáltatások technológiai térképe a Balkán régióban, kutatási szakasztanulmány „A regionális jóllét és wellness koncepciók alkalmazási lehetőségei és IKT támogatással megvalósuló fejlesztési lehetőségei a Balkánon” (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) projekt keretében, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) – Információs Társadalomért Alapítvány (ITA) 2014.