Az ITA kutató, fejlesztő és szervező tevékenységével jelentős mértékben kíván hozzájárulni a magyar információ- és tudásmenedzsment kultúra fejlesztéséhez, ezért az Információs Társadalomért Alapítvány 2007-ben átvette a BME Információ- és Tudásmenedzsment Tanszékétől az Alma Mater tanulmánykötet sorozat, az Intelligens üzletvitel sorozat, valamint a Pénzinformatikai Hírlevél kiadását.

Az Alma Mater sorozat alapvetően szakembereknek, oktatóknak, kutatóknak, graduális, posztgraduális és PhD hallgatóknak kíván tanulmányaik, kutatási eredményeik publikálásához színvonalas fórumot biztosítani évente két alkalommal. Az időszakosan megjelenő tematikus kötetek egy-egy ágazatban elért helyzetről kíván körképet nyújtani.

Az Intelligens üzletvitel sorozat az információs a tudástársadalom felé haladó világ gazdasági rendszereivel, üzleti folyamataival és azok kölcsönhatásaival foglalkozó kötetekkel kívánja segíteni a döntéshozók és szakemberek munkáját.