Kiadó: Információs Társadalomért Alapítvány, INFOTA Kutatóintézet

1507 Budapest, Pf. 213.

Felelős kiadó: az Alapítvány Kuratóriumának elnöke