A pályázati projekteket egy intézmény, régió, ország vagy akár EU által kiírt és finanszírozott tevékenység során valósítjuk meg, és ezek eredményeit a pályázati kiírásnak megfelelően követjük, ellenőrizzük megadott ideig.

HU-SK Közösen közös nyelven

Az Információs Társadalomért Alapítvány (HU) és a Szövetség a Közös Célokért (SK) „Közösen közös nyelven – Spoločne spoločnou rečou” című közös pályázatán belül, magyar-szlovák határon átnyúló együttműködés keretében egy olyan szolgáltatás csomagot és információ-rendszert hozott létre, amely a határmenti kis- és középvállalkozások segítségére lehet vállalkozásuk fejlesztésében.

Bővebben

ICHEPIS – Örökség-védelmi információtechnológiai és információmenedzsment projekt

„Szabványosított adatbázismodell kifejlesztése az UNESCO Világörökségi periodikus jelentő rendszere és a Nemzeti Örökségvédelmi Információs rendszer integrálásához.”

Bővebben

IT és hálózati sérülékenységek tovagyűrűző társadalmi-gazdasági hatásai (OTKA)

A projekt célja, hogy a már meglévő és a jövőbeli, a magyar Nemzeti Hálózatbiztonsági Központtal (CERT) folytatott, együttműködés során megszerzett adatokat, összevesse a nemzetgazdaság informatikai felkészültségét tükröző szekunder adatforrásokkal, primer kutatás keretében felmérje az informatikai sérülékenységek valós hatásait a gazdasági-kormányzati szereplők működésében és ezáltal felbecsülje azokat a hatásokat, amelyeket az ezekből fakadó kockázatok nem megfelelő kezelése eredményez a gazdasági teljesítményben.

Bővebben

MENET – eMagyarország Program

A 2009-es évben pályázati forrásból megvalósult egyik projektünk az eMagyarország Pontok számára ingyenesen elérhető internetes szolgáltatások megvalósítására irányult. Ennek keretében minden eMagyarország Ponton elérhetővé vált egy webes faxszolgáltatás, telefonszolgáltatás valamint néhány e-Learning tananyag. Annak érdekében, hogy a helyszíneken ne okozzon gondot az internetes telefonszolgáltatás igénybe vétele, e pályázat keretében térítésmentesen eljuttattunk egy-egy headsetet minden eMagyarország Pontra.

Bővebben

NTP-PKTF-19-0013 “A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása”

A program alap célja a fiatalok Brand építésének támogatása: önmegvalósítás, önmenedzselés, önismeret és az önszabályozó tanulás fejlesztése, különös tekintettel a digitális attitűd, a soft skillek, a hallgatói élményút, a startup és a karrierstart területeire vonatkozóan. További cél a hazai, határon kívüli és nemzetközi fiatalok és oktatók tanuló közösségének, hálózatépítésének az erősítése, valamint a hazai KFI rendszerek, az innovációs környezet megismerése, gyakorlati tapasztalatszerzés. A programban 15 hazai és 5 határon túli kiemelt tehetségű fiatal hallgató kerül bevonásra.

Bővebben

PEN (Productivity Effectiveness Navigator) döntéstámogató szoftver fejlesztése

A PEN (Productivity Effectiveness Navigator) döntéstámogató szoftver feladata olyan forgatókönyvek előállítása, amely egyes, a termelést érintő események (nagyjavítást igénylő berendezés meghibásodása, beszállító kiesése, természeti katasztrófa okozta logisztikai problémák, stb.) bekövetkezésekor a helyzet hatékony kezelésére, a veszteség minimalizálására alkalmasak.

Bővebben

Regionális jóllét kutatási projekt, KTIA

Az Információs Társadalomért Alapítvány a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával közösen 300 millió forintos támogatást nyert el a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatán. A támogatásból megvalósuló kutatási projekt a Balkán régió országainak azon értékekeire fókuszál, amelyekre alapozva egészségfenntartást célzó turisztikai szolgáltatás-koncepciók alakíthatóak ki.

Bővebben

TÁMOP-2.2.4-11/1 – Közös tudással a határ menti vállalkozások sikeréért

A TÁMOP-2.2.4-11/1 pályázat keretében az Információs Társadalomért Alapítvány „Közös tudással a határ menti vállalkozások sikeréért” című projektjére 30,77 millió forint Európai Uniós támogatást kapott annak megvalósítására.

Bővebben

TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0360 Közösen a munkaerőpiacon

Az Információs Társadalomért Alapítvány támogatást nyert a „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése” pályázaton, mely a civil szervezetek standardizált munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásához szükséges fejlesztéseit hivatott támogatni.

Bővebben

Pályázat a Batthyányi Lajos Alapítvánnyal

A pályázat olyan kutatás megvalósítását célozza, amely a médiában megjelent, a családhoz és a gyermekvállaláshoz kapcsolódó kommunikáció tartalmát kívánja felmérni az e témakörhöz kapcsolódó magyar kulturális értékekhez kapcsolódóan.

Bővebben

Pályázat a Batthyányi Lajos Alapítvánnyal