Jelen szakmai terv az EFOP-4.1.9-16 azonosító számú „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja alapján készült a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Ajkai Bányászati Kiállítóhely fejlesztéséhez kapcsolódva.

A beszámolók során a múzeumpedagógiai foglalkozásokon volt a hangsúly, hiszen korábban is sokat tettek azért, hogy népszerűsítsék az intézményt a családok, a gyerekek körében. Törekedtek a minél változatosabb témafeldolgozásra, valamint érdekességek bemutatására, többek között kisfilmek, makettek és modellek segítségével. A pályázat kapcsán lehetőségük volt kiadványok elkészítésére is.

Dr. Kiss Ferenc az Infota kutatási és fejlesztési igazgatója, az informatikai háttérről adott információkat, illetve arról, hogy a múzeumok merre tartanak a jövőben. Hangsúlyozta, hogy a világ nagy múzeumai ma már múzeumok, könyvtárak, tudásközpontok, játszóterek, sőt műhelyek. A múzeum elindult egy interaktív oktatóhellyé, műhellyé válás útján. Foglalkoztató terek jöttek létre, és van egy elektronikai technológiai környezet, ami igyekszik e mögé tartalmakat tenni korszerű formában. Ennek fontos eleme a játék. Ha valaminek nem csak passzív szemlélői vagyunk, hanem bevonnak és részt veszünk benne, jóval hatékonyabb a tanulás. Ez azért is fontos, mert egyre többet kellene megtanítani a gyerekeknek ugyanannyi idő alatt, egyre kevesebb tanárral egyre nehezebb körülmények között. A múzeumnak fel kell vennie a versenyt, és a saját tudásanyagát hozzá kell ehhez tenni, mert ez az iskolákban nem áll rendelkezésre. Így lesz a múzeum, az iskola, a könyvtár egyetlen oktatási infrastruktúra, amivel a gyerekeink könnyebben és érdekesebben tanulhatnak.