NEVELÉS ÉS OKTATÁS, KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, ISMERETTERJESZTÉS

Az Információs Társadalomért Alapítvány és a keretei között működő INFOTA Kutatóintézet munkacsoportjai rangos kutatóikkal, oktatóikkal az elmúlt években mind a kutatás-fejlesztés, mind a képzés területén hazai és nemzetközi szinten is elismerést vívtak ki maguknak.

INFOTA Kutatóintézet egyik alapvető célkitűzése az informatika magyarországi fejlesztésének támogatása. Ennek egyik szegmense olyan tudományos ismeretterjesztés, mely a mindennapi tudományt, az alkalmazott technológiákat, valamint napjaink innovatív tudományos felfedezéseit közérthető módon közvetíti a lakosság számára. Ebbe beletartozik az információs társadalom eszméjének, kultúrájának bevezetése és meghonosítása a magyarországi és határon túli lakosság körében; az infokommunikációs technológiák és az új média lehetőségeinek megismertetése, a digitális írástudás terjesztése, a minőségi online tartalmak népszerűsítése az utóbbi időben első sorban sajátfejlesztésű e-learning módszerünk segítségével.

Széles képzési kínálatunkban többek között megtalálhatók a következő témakörök: a vállalati menedzsment számára szükséges információ-, projekt- és tudásmenedzsment ismeretek, a vezetői munka informatikai támogatása, valamint a különböző típusú szervezetek informatikai stratégiájának meghatározása révén folyamataik nem-informatikusi felügyelete. Segítünk kialakítani, illetve fejleszteni a szervezetekben az üzleti/gyártási/működési/döntési folyamatokat, a szervezeti belső tudásmegosztási és kommunikációs kultúrát, az informatikai biztonsági folyamatokat és az adatvédelmi kultúrát. Emellett e-business üzleti ismereteket adó, valamint a munkavállalók egészségmegőrzését célzó képzéseket is tartunk. Magasabb szintű elméleti háttérrel alátámasztott képzéseket is kínálunk az adatbányászat, rendszerelmélet, folyamatszervezés -szimuláció, -optimalizálás témakörökben.

Tanfolyamainkat igény szerint rendszeresen, nyilvánosan meghirdetjük, és megszervezzük Budapesten illetve vidéki oktatóhelyszíneken.

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ügyfélszolgálat fogadja a telefonhívásokat és a személyesen beérkezőket, majd a megfelelő munkatárshoz irányítja az érdeklődőket.

Ügyfélszolgálat neve: Információs Társadalomért Alapítvány
Címe: 1116 Budapest, Sopron út 64.
Központi telefonszáma: +3612791510
E-mail elérhetősége: info@infota.org
Internetes honlap címe: www.infota.org
Nyitvatartási idő:

  • Hétfőtől csütörtökig: 9:30 – 15:30
  • Pénteken: 9:30-12:30
  • továbbá előre egyeztetett időpontban

Az Alapítvány székhelye: 3937 Komlóska, Rákóczi út 121.
Telephelye: 1116 Budapest, Sopron út 64. 2. emelet
Levelezési címe: 1507 Budapest, Pf. 213.
e-mail: oktatas@infota.org

Előzetes tudásfelmérés

Az előzetes tudásfelmérés célja a képzésekre jelentkezők korábban megszerzett ismereteinek, készségeinek és gyakorlati tapasztalatainak a megvizsgálása és értékelése, illetve ezek összevetése a kiválasztott képzés során megszerezhető kompetenciákkal.

Az előzetes tudásfelmérés folyamata és eredménye segíti a képzésre jelentkezőt abban, hogy tudatosodjon benne, hogy hol tart a képzés megkezdése előtt, milyen – formális vagy informális módon – megszerzett kompetenciái vannak már a kiválasztott képzési területen Ezek alapján eldönthető, hogy az adott képzés elvégzése szükséges-e (mentesség), vagy előtte további képzések elvégzése indokolt.

Vállalati képzések esetében a szolgáltatás célja egyúttal a tanulócsoportok tudásszintjéhez igazított tanmenet biztosítása, tananyagok testreszabása, és ahol ez lehetséges, homogén tudásszintű csoportok kialakítása.

Igény esetén gyakorlati tudásfelmérést is végzünk. Testreszabott képzés esetén a szükséges tudásfelmérőket külön elkészítjük.

Meghirdetett képzések esetében az előzetes tudásmérést a letölthető jelentkezési lapon lehet igényelni. Meghirdetett képzések esetében az előzetes tudásmérés ingyenes, az igényt a képzés kezdete előtt legalább 10 nappal kérjük jelezni. További részleteket tanfolyami feltételeink tartalmaznak. Vállalati ügyfelek esetében, csoportos, egyedi képzések esetében a tudásfelmérés díját egyedileg, külön ajánlatban állapítjuk meg.