Korunkban a memetikai kommunikáció vált az információ terjedésének legfontosabb eszközévé, mint az egyetlen hitelességet tükröző kommunikációs forma, azaz a szájról szájra terjedő szóbeszéd, a Word-Of-Mouth (WOM). Itt azt vizsgáljuk, hogy az üzenetek miképp jutnak el az egyik fejből a másikba az emberek közötti kommunikáció révén, ahelyett, hogy az embereket központilag külsőleg manipulálnánk vagy kényszerítenénk egyfajta gondolkodásmódra.

A mémek terjedése során számos tényezőt kell figyelembe venni, úgymint. a reprodukciós képesség, másolási hűség, egyszerűség, ismétlés, túlélés, dekódolhatóság, immunitás, egyetemesség, stb. A mémek terjedése a vírusok, ill. gének terjedéséhez hasonlítható. Amennyiben a memetikát kívánjuk alkalmazni céljaink elérésére, ill. a tőlünk független spontán vagy ellenérdekelt memetikai úton terjedő információterjedést kívánjuk megismerni és céljainknak megfelelően befolyásolni, úgy hasonlóan számos egyéb területhez a leghatékonyabb megközelítést a szimulációs modellezés jelenti.

Ennek alkalmazásával lehetővé válik számos különböző stratégia hatásának tesztelése a döntések meghozatala előtt, ami jelentős költségmegtakarítást jelent, mivel a hatások a szimulációs modellen tanulmányozhatók az optimális megoldás kiválasztását és a valóságos rendszerben való implementálását megelőzően.

A projekt során egy olyan szimulációs metodikát és eszközrendszert dolgoztunk ki, melynek segítségével a memetikai információ áramlás szimulációs vizsgálata igen hatékonyan elvégezhető.

Az eszközrendszer elméleti alapját a Petri Hálók, ezen belül a magasszintű, ún. Tudás Attribútumú Petri Hálók képezik, melyek adekvát módon tudják leírni a mémek kommunikációs rendszerét. Kidolgoztunk egy szimulációs szoftver rendszert, amely az elméleti módszer implementálásán alapul, valamint egyéb – a vizsgálatok hatékony elvégzésére alkalmas – mesterséges intelligenciát biztosító eszközökkel is rendelkezik.

Kapcsolódó anyagok

Publikációk:

  • Jávor, A.: Simulation of Memetics by means of Knowledge Attributed Petri Nets Summer Computer Simulation Conference (SCSC’08), Edinburgh, U.K. June 16-18, 2008, 487-493.