A QSP (Qualification and Skills’ Passport) projekt a mobilitás támogatását tűzi ki célul az EU-ban egy elektronikus munkakönyvvel (QSP), egységes platformon a szálloda- és vendéglátóipar számára, naprakész informatikai rendszerével kapcsolódva más, hasonló rendszerekhez. (pl. EURES hálózat, és az Europass rendszer).

A QSP projekt a HOTREC (az EU szálloda- és vendéglátóipari szövetség.) és az EFFAT (Európai Élelmiszer, Mezőgazdasági és Turisztikai Szakszervezete) közös erőfeszítéseként jött létre az EU turizmus politikájának és a Világ Turisztikai Szervezetének részvételével.

A QSP projekt célja a munkáltatók és munkavállalók közti információáramlás elősegítése, a munkáltatók döntési folyamatának támogatása, megbízható munkaerő-piaci tájékoztatás összegyűjtése és elosztása, amelyben a képességek, tapasztalatok és kompetenciák pontosan meghatározott, egységes, adatbázisban találhatók rendezetten, igazoltan és kereshetően. Olyan számítástechnikai megoldások kialakítása, amelyek a modern szemantika alkalmazásával és elosztásával működnek hely- és nyelvfüggetlenül, valamint elősegíteni az oktatási és szakképzési rendszerek összehangolását az egyes országokban, illetve régiókban.

A projekt eredménye egy képességlista a szektor minden szakmája számára a pilot projektben résztvevő országok nyelvére lefordítva; a személyes adatok kezeléséről és a technikai feltételekről készült tanulmány; a kísérleti működtetésben résztvevő országok meghatározása: Olaszország, Magyarország, Málta és Spanyolország; megtörtént a kapcsolatok felvétele más oktatási és minősítő szervezetekkel (DG EAC, CEDEFOP).

A négy résztvevő országban a kísérleti működtetés létrehozása következik. Ennek eredményeitől függően hozzák létre a QSP szervert, az országos help deskeket, a QSP működtetéséhez szükséges képzéseket; a QSP használatáról szóló tájékoztatásokat a munkáltatók, cégek, munkavállalók részére; a tesztelési eredmények utáni javításokat és a rendszer teljes bevezetését.

Kapcsolódó anyagok

EFFAT

HOTREC

Említés a QSP projektről az OECD Tourism Trends and Policies 2012  könyv 91. oldalán

Publikációk:

  • Kiss Ferenc: Kompetenciahálózatok alkalmazása az EU munkaerőpiacán. Magyar Tudományos Akadémia Tudásmenedzsment Workshop, Gödöllő, 2008. március 28.
  • Kiss Ferenc – Váradi Márk: Ontology Based Quality and Skill Administration Supporting European Labour Mobility. 30th International Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat/Dubrovnik, Horvátország, 2008. június 23-26. (poszter)
  • Kiss Ferenc: European Qualification and Skills Passport – an Internet based solution. „Társadalom és Gazdaság – új trendek és kihívások” Nemzetközi Tudományos Konferencia. Baja, 2008. szeptember 19. In: Kovács Beatrix (szerk.): Társadalom és gazdaság – új trendek és kihívások. Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás Gazdaságtudományi Intézet, Baja, 2008. pp. 357-360. (ISBN:978-963-72909.
  • Kiss Ferenc: European Qualification and Skills Passport – an Internet based solution. In: Noszkay, E. (ed.): The capital of intelligence – the intelligence of capital. Foundation for Information Society, Budapest, March, 2009. ISBN: 978 963 87788 2 6. pp. 167-176.