Az Információs Társadalomért Alapítvány egyik alapvető célkitűzése az informatika magyarországi fejlesztésének támogatása. Ennek egyik szegmense olyan tudományos ismeretterjesztés, mely a mindennapi tudományt, az alkalmazott technológiákat, valamint napjaink innovatív tudományos felfedezéseit közérthető módon közvetíti a lakosság számára. Ebbe beletartozik az információs társadalom eszméjének, kultúrájának bevezetése és meghonosítása a magyarországi és határon túli lakosság körében; az infokommunikációs technológiák és az új média lehetőségeinek megismertetése, a digitális írástudás terjesztése, a minőségi online tartalmak népszerűsítése oktatás, vagy tanácsadás formájában.

Szolgáltatásaink kiemelt területként kezelik az örökségvédelmet és a turizmust. Az utóbbi időben a szellemi örökségek (hagyományok, temetők, mesterségek) területén is végzünk kutatásokat. A modern technika lehetőségeit felhasználva elő kívánjuk segíteni a magyar örökségi értékek megőrzését, mely támogatni tudja a helyi érdekeket, és hozzájárul a kulturális identitás erősítéséhez.

Szolgáltatásainkon keresztül kívánjuk az üzleti életben drágán kifejlesztett eszközöket, módszereket felhasználni olyan területeken, ahol nincs lehetőség ezek kifejlesztésére, megvásárlására, mint például a kulturális területeken. Ezen eszközökkel kiemelt célunk, hogy elősegítsük a bármilyen szempontból (fizikai, területi) hátrányos helyzetűek képzését, társadalmi integrációját, a kulturális örökségek védelmét, az ismeretek átadását (például a népi mesterségek megőrzését, átörökítését a fiatalabb generációkra). Ennek elengedhetetlen része továbbá az érintett témákban végzett kutatások eredményeinek felhasználása, hasznosítása, megosztása.

Szolgáltatásaink megvalósításával a jelenleg fennálló, hátrányos helyzetből és az együttműködés hiányosságaiból eredő kapcsolati, kommunikáció, információhiány áthidalását segítő mikró-, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek közötti információáramlást, kapcsolatfelvételt szeretnénk megvalósítani.