A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zsákfalu, Alapítványunk telephelye részére a következő képzésszervező- és tartalommenedzsment alkalmazást dolgoztuk ki elearning formájában a projekt időtartalmára. A tananyagfejlesztést és elearning oktatást az ajánlatkérésben megfogalmazott követelményeknek megfelelően dolgoztuk ki az alábbiak szerint.

 1. Az elearning rendszer üzemeltetése az alapítvány szerverén a projekt teljes időtartama alatt.
 2. A keretrendszer testreszabása a kialakítandó kurzusrendszernek megfelelően.
 3. A keretrendszer arculati megjelenésének a pályázati követelményekhez igazítása.
 4. Hallgatói regisztrációk és jogosultságok kezelése
 5. Hallgatói aktivitás lekérdezése havonta a pályázati beszámolókhoz.
 6. Fórum funkció a hallgatók számára.
 7. Külön szerződés keretében technikai helpdesk szolgáltatás kérhető.

Tananyagfejlesztés és elearning oktatás az ajánlatkérésben megfogalmazott követelményeknek megfelelően:

 1. A tananyagok elkészítése, alapvetően az interneten hozzáférhető források hivatkozott beemelésével.
 2. A tananyagok részeként ellenőrző kérdések összeállítása és betöltése az elearning rendszerbe.
 3. A kialakítandó elearning foglalkozások tartalma az ajánlatkérésben szereplő elemekre koncentrál.
 4. Az EFOP-3.7.3-16-2017-00266 azonosítószámú, Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című projekt célja, az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új típusú tanulási formák kialakítása Komlóskán, új tanulási tartalmak támogatása sokszínű tematikájú programmal, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, s a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése.
 5. A projekt megvalósítása során az innovatív, formális és informális tanulási formák helyi szinten elérhetővé válnak. Cél, a tudás, a készségek és a kompetenciák fejlesztése, amely elősegíti az elsődleges célcsoport munkaerő-piaci és társadalmi közéletbe való beilleszkedését, vagy visszatérését.
 6. Ingyenes programok, képzések, műhelyfoglalkozások, tanfolyamok, tábor és e-learning foglalkozások közül választhat, aki kedvet érez arra, hogy készségeit, képességeit fejlessze, aki szeretne egy szórakoztató, személyiségfejlesztő program tagja lenni.

A projekt megvalósítója Komlóska Község Önkormányzata volt. A település Borsod-Abaúj-Zemplén megye sárospataki járásában található, amely a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról alapján kedvezményezett járásnak minősült. A projekt célja az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés feltételeinek megteremtése, javítása volt a köznevelésben részt nem vevő ifjúsági és felnőtt korosztály számára. A projekt olyan új típusú, sokszínű tematikájú tanulási tevékenységeket és programokat biztosít a lakosság számára helyben, amely elősegíti az élethosszig tartó tanulást, az informális oktatást, a kompetenciák, készségek és tudás fejlesztését. A projekt elsődleges célcsoportját a település lakossága képezi. Komlóska Község lakosságszáma 233 fő. A megvalósítás során a támogatást igénylő önkormányzat kiemelt figyelmet fordított a pályázati felhívásban meghatározott hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportokra. A tanulási programokba bevont összes résztvevő legalább 61%-a hátrányos helyzetű. Emellett az önkormányzat vállalta, hogy a pályázati felhívásban minimálisan előírt 10 fő munkanélküli helyett 14 főt von be. A projekt másodlagos célcsoportját (közvetett célcsoport) a településen működő kulturális intézmények jelentették. A projekt tervezésekor felmérték a célcsoportok szükségleteit, a megvalósítandó tevékenységeket, és a tanulási programokat ezek alapján állították össze. A tervezett fejlesztés jól illeszkedett a település Helyi Esélyegyenlőségi Programjához (HEP). A településen élők alapvető problémái a munkanélküliség, az alacsony bérek, alacsony iskolázottság, rossz egészségügyi állapot. Ez a projekt az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosításával hozzájárult a lakosság – kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok – készségeinek, kompetenciáinak, tudásának növeléséhez.

A 12 hónapra tervezett tanulási programokat úgy dolgozták ki, hogy minden korosztályt bevonjanak, akiknek a száma elérte a 100 főt. A különböző korosztályokat az egyes célcsoportokhoz leginkább illeszkedő, célzott kommunikációs eszközökkel érte el a támogatást igénylő. A projekt keretében Komlóska Község Önkormányzata a következő tanulási programokat valósította meg:

 • Gyakorlati készségfejlesztés a munkaerőpiacon való érvényesülés érdekében (1 tábor, 30 fő részére)
 • Gyakorlati készségfejlesztés a munkaerőpiacon való érvényesülés érdekében műhelyfoglalkozás (10 fő részére, 5 óra/alkalom)
 • Életpálya tervezés műhelyfoglalkozás (10 fő részére, 5 óra/alkalom) • SWITCH – gondolkodásmód váltás egy boldogabb életért – tanfolyam (10 fő részére, 4 óra/alkalom)
 • E-learning foglalkozás a számítógépet nem ismerő, vagy mindig „újrakezdők” számára (20 fő részére, 1 alkalom/ hó)
 • E-learning foglalkozás a sikeres pályakezdés érdekében (20 fő részére, 1 alkalom/ hó)
 • E-learning foglalkozás „A boldog és kiegyensúlyozott élet egyik sarokköve az egészség és az egészséges életvitel” (20 fő részére, 1 alkalom/ hó)
 • E-learning foglalkozás „Angol nyelvi alapismeretek” (20 fő részére, 1 alkalom/ hó)
 • E-learning foglalkozás „Helyesíró – a Magyar Helyesírás Szabályai” (20 fő részére, 1 alkalom/ hó)
 • E-learning foglalkozás „A képszerkesztés fortélyai” (20 fő részére, 1 alkalom/ hó)
 • Életvezetés és pénzzel való gazdálkodási tanfolyam (10 fő, 1 alkalom/ hó)
 • Népdalkör (10 fő, 4 alkalom/ hó)
 • Népművészeti csoport (10 fő, 4 alkalom/ hó)
 • Informatikai klub nyugdíjasoknak (10 fő, 1 alkalom/hét)

A megvalósítandó programokba 1 fő szakmai vezető, valamint egy fő projektmenedzser és pénzügyi vezetőt vontak be a sikeres megvalósítás érdekében. A projekt megvalósítási helye Komlóska Község Önkormányzata, azonban a rendezvények tényleges lebonyolításában a településen található egyéb intézmények is részt vesznek. A projekt keretében kizárólag a megvalósításhoz feltétlenül szükséges eszközöket szerzik be. A projektben a szakmai feladatokhoz kapcsolódó költségeket, valamint a teljes projektköltségvetést takarékosan, költséghatékony módon terveztük. A projekt nyilvánosságának biztosítása érdekében a kötelezően előírt formákban a projekt publikálása megtörtént.