Médiaelemzés – Nők ábrázolása a magyar női magazinokban

A projekt célja:
Azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a hazai médiumokban a témában született megjelenések jelentős részére egy amerikai progresszív feminista diskurzus van hatással. Az elemzés során ennek a hipotézisnek a valóságtartamát mértük fel, illetve azt szerettük volna megvizsgálni, hogy a médiának mekkora hatása van a gyermekvállalási motivációkra hazánkban, esetleg milyen irányban érzékelhetők torzítások a téma kapcsán.

A projekt szakmai tartalma:

Tekintettel a témában három év alatt hazánkban született megjelenések rendkívül nagy számosságára, az elemzés során azokra a cikkekre kívántunk fókuszálni, amelyben a „nők és gyermekvállalás”, illetve a „nők és gyerekvállalás” kifejezések együttesen szerepeltek. Így a sajtófigyelő rendszerben végzett előtetes szűrés szerint a vizsgálandó megjelenések várható száma 12 ezer körül alakult.
A megjelenések elemzését összefoglaló anyagban egyaránt kitértünk a kvantitatív és kvalitatív elemzés részleteire ábrákkal és szöveges részekkel alátámasztva. Illetve az elemzés eredményeinek függvényében következtetéseket kívántunk levonni a hipotézis, illetve a téma kapcsán: többek között olyan összefüggésekre is rávilágítottunk hogy, hogyan alakultak a megjelenések a kormány családpolitikával kapcsolatos intézkedései hatására, illetve hogy mik azok a médián keresztül hangoztatott tényezők, amik leginkább motiválhatják a nők gyermekvállalását.

A projekt címe: Médiaelemzés – Nők ábrázolása a magyar női magazinokban

A projekt futamideje: 2019. május 1. – 2019. szeptember 30.

A projekt támogatója: Batthány Lajos Alapítvány

Kapcsolódó anyagok