A 2009-es évben pályázati forrásból megvalósult egyik projektünk az eMagyarország Pontok számára ingyenesen elérhető internetes szolgáltatások megvalósítására irányult.

Ennek keretében minden eMagyarország Ponton elérhetővé vált egy webes faxszolgáltatás, telefonszolgáltatás valamint néhány e-Learning tananyag. Annak érdekében, hogy a helyszíneken ne okozzon gondot az internetes telefonszolgáltatás igénybe vétele, e pályázat keretében térítésmentesen eljuttattunk egy-egy headsetet minden eMagyarország Pontra.

A MENET pályázat fejlesztése alapján önerőből biztosítottuk a következő években az eMagyarország Pontokon az általunk készített, vállalkozási, internet-használati, valamint az állampolgári ügyek internetes intézését oktató tananyagok működését és karbantartását. Annak érdekében, hogy a népszerűvé vált és hasznosnak bizonyult programok ezután is használhatók legyenek, a számunkra nyújtott adományokból fordítottunk forrást változatlan működtetésükre országszerte több mint 2000 helyen.

Partnerünk: Opennetworks Kft.

Az eMagyarország Pontok számára e szolgáltatások térítésmentesen voltak elérhetők egy évig, illetve az ingyenesen rendelkezésre bocsájtott kommunikációs kreditmennyiség erejéig. Ezen felül a szolgáltatások egy része fizetős lett oly módon, hogy az eMagyarország Pontok saját bevételhez juthattak ezáltal. Így kívántuk támogatni működésüket, saját bevételi forrásaik növelését.

A projektfejlesztést, működtetést és karbantartást a következő években saját finanszírozásban továbbra is elvégeztük. Mindez szintén az alapítványi célok közt szereplő digitális írástudatlanság csökkentését szolgálja az elhelyezett három e-Learninges tananyag révén. A tananyagok, segítséget nyújtanak a webes fax- és telefonszolgáltatás használatában, mindennapi életünk ügyeinek intézésében, valamint mikro- és kisvállalkozások munkatársai számára mindennapi feladataik ellátásához használható, internetes munkavégzést könnyítő, és a válsághelyzet leküzdését segítő ismereteket adnak.

Alapítványunk a tartalmakat jelenleg is szolgáltatja.