Látogatóink jelenlegi összetételéből nagyobb rész a felnőtt korosztályé. A város erős turizmusa miatt az országos átlagnál magasabb a külföldi látogatók száma. Új múzeumpedagógiai programjainknak köszönhetően évről évre emelkedik diáklátogatóink száma. Jelenlegi látogatóink – a visszajelzések alapján – igénylik a komfortos tereket, az élménydús programokat, a játékos tanulás lehetőségét, a szabadidő szórakoztató eltöltését, a hasznos ismeretszerzést.

Térségünk halmozottan hátrányos helyzetű diákjai számára egy olyan vonzó, az ő igényeiket maximálisan kielégítő teret szeretnénk biztosítani, amely szervezetten kapcsolódik az intézmények oktató-nevelő munkájához. Azzal, hogy tartalmas elfoglaltságot biztosítunk számukra, kiszakítjuk őket a hivatalos oktatásban megszokott keretek közül. Ezáltal megkönnyíthető számukra, sőt vonzóvá válik a nekik szükséges információk (előírt tananyagrészek) könnyebb befogadása, élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciáik kifejlesztése.

A város történelmi múltja lehetővé teszi, hogy mind a történelem, mind az irodalom, mind a földrajz, illetve hon- és népismeret óráknak egy olyan szemléltető bázisává válik a múzeum, ahol a diák az elméleti tananyaghoz kézzel fogható kiegészítést kap. Ezzel reményeink szerint elősegítjük a funkcionális analfabetizmus csökkentését. Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra c. dokumentum is fontosnak tartja, hogy az oktatást támogató, informális tanulási programokat kell megvalósítani, erősítve az oktatás hatékonyságát, ugyanis az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzése és támogatása elengedhetetlen a munkaerő versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági változásokhoz való folyamatos alkalmazkodáshoz.

A 21. század egyik trendje, hogy a múzeum úgynevezett 3. ismeret-elsajátító térré váljon a lakás és a munkahely /iskola mellett. Ehhez kívánunk csatlakozni a korszerű foglalkoztató tér kialakításának elősegítésével. A diákok igényeinek megfelelően kialakított tudományos-információs „kuckóval” arra törekszünk, hogy ne egy kötelezően meglátogatandó tér legyen a múzeum, hanem a diák önszántából, a szülőt is bevonva kellemes szabadidős helyszínként tekintsen az intézményre. A projektben kialakított virtuális pontokon játékos tanulást biztosítva elősegítjük a helyi, egyedi, digitalizált kulturális örökségi értékekhez való hozzáférést. Ezzel is kapcsolódunk Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájához, hogy csökkentsük a szociokulturális hátrányokat, elősegítsük a hátrányos helyzetűek alap- vagy szakképzésbe történő be- és visszailleszkedését és a digitális kompetenciák fejlesztését.

Olyan készségfejlesztő, logikai és ügyességi társas és egyéni játékokat helyeztünk ki a múzeum munkatársaival együtt, amelyek egy része egyedi tervezésű, akadálymentesített, így többek között vakok, gyengénlátók és értelmi fogyatékosok által is használható:

 • 1 db Hudák hordó: Egy valódi tokaji boroshordó gyermekek számára áttervezett, összerakható változata,
 • 1 db Hudák dézsa: Egy valódi tokaji dézsa gyermekek számára áttervezett, összerakható változata,
 • 4 db 3D összerakós modell,
 • 2 db dominó,
 • 8 db 3D összerakós modell,
 • 1 db Faunatrade vulkán modell,
 • 1 db tologatós játék (1x1m),
 • 8 db a múzeum kiállítási tematikájához illeszkedő, egyedi gyártású fényképes puzzle játék,
 • 2 db a múzeum kiállítási tematikájához illeszkedő, egyedi gyártású összerakós játék:
 • tabu – 52 lapos nyomtatott kártya,
 • 1 készlet tapintható tárgyakból.

A beltéri foglalkoztatót szintén egyedi tervezési, a múzeum gyűjteményi egységeihez illeszkedő bútorzattal, berendezéssel, és egyéb, a játékok tárolását segítő eszközzel kívántuk felszerelni:

 • 3 db egyedi készítésű foglalkoztató asztal,
 • 3 részre bontható, hordó lábakkal,
 • 30 db egyedi készítésű párnázott szék,
 • 1 db nyitott polcos szekrény 200*180*60 cm,
 • 1 db nyitott polcos szekrény 80*300*50 cm,
 • 1 db műanyag láda ládamúzeumhoz,
 • 4 db büféasztal az 5D festmény rendszerhez a látogatók kiszolgálásához,
 • 2 db 60 literes szemetes ugyanott.

A múzeum miliőjéhez igazodva készültek új irányító- és funkciójelző táblák matt, káprázás mentes felületű kivitelben, elhelyezésük a pincében és a földszinten falra ragasztott és állványos kivitelben, az emeleten csak állványos formában, kontrasztos felirattal. Az egységes és akadálymentes kommunikációs rendszer kialakításához az információs rendszer elemeire és a múzeumi PR anyagok (plakátok, tájékoztató füzetek, szórólapok) egészére vonatkozó részletes grafikai kiviteli terv készítése szükséges. Mobil indukciós eszközöket szereztünk be, amely mind a pincei foglalkoztatóban, mind a kertben, vagy a múzeum többi terében használható. Emellett egy beépített indukciós hurok berendezést építettek be a porta-pénztárhoz, és itt jutnak hozzá a látogatók a mobil eszközökhöz.

Az egész életen át tartó tanulás keretstratégiája hangsúlyozza, hogy miután mindennapi életünkben a tanulás felértékelődik, különösen fontos, hogy a tanulási lehetőségek kínálata lépést tartson a tanulási szükségletek növekedésével. A tanulási lehetőségek bővülésében fontos szerepe van mind a nem formális, mind az informális tanulásnak, hogy az iskola építhet az iskolán kívül megszerezhető, azaz a nem formálisan és informálisan szerzett tudásra is, és végül, hogy az ilyen módon megszerzett tudás elismerése alapvető az oktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítésében. A Tokaji Múzeum, nem formális tanulási helyszínként hatékonyan úgy tud bekapcsolódni a térség oktatási kínálatába, hogy a múzeumban őrzött tudásbázis, kiállítások formájában nem, vagy ritkán látható állomány hozzáférését a digitális, új technológiai eszközök közvetítése révén ismerteti meg a térség diákjaival, ifjú korosztályával, és az elsődleges célcsoportunkon keresztül a diákok családjával is. A digitalizált kulturális örökségi értékeinkhez való hozzáférés biztosításával, interaktív játékokon keresztül biztosítjuk a bemutatandó tárgyak oktatási hasznosulását, megteremtjük a fizikai közelség és tanulmányozhatóság lehetőségeit. A közoktatást és az egész életen át tartó tanulást támogató, elsődlegesen a gyermek- és ifjúsági korosztályra irányuló múzeumpedagógiai programokkal, a múzeumpedagógiai tevékenységnek helyet biztosító, korszerűen felszerelt foglalkoztató helyiségekkel és virtuális pontjaival elérhető, hogy a Tokaji Múzeum olyan helyet töltsön be a város, és tágabb értelemben a Tokaji járás életében, „Ahol jó lenni!”

A digitalizált gyűjtemény bemutatását segítő, kompetenciafejlesztéshez szükséges, tanulást támogató szoftverekkel, installációkkal és játékok keltjük fel a diákok érdeklődését a szőlőtermesztés, a borászat iránt a következő módszerekkel:

 • Érintőképernyő alapú, akadálymentesített tudástár a szőlészeti és borászati hagyományokról a pince falához épített akadálymentesített információs panellel.
 • Led világítású installáció és QR kód alapú, wifi-ről elérhető információrendszer a tokaji borvidéken telepített szőlőfajtákról. A kivilágított panelen az egyes, a tokaji borvidéken termelhető szőlőfajták neve és vesszője látható, míg a levele, gyümölcse és bővebb leírása elolvasható a QR kód segítségével a mobil eszközökön – akár saját telefonon, tabletten vagy a múzeum használható eszközein.
 • Interaktív látványtár: fotó- és videótár a múzeum gyűjteményi anyagából, a belső wifin elérhető helyi és saját eszközökkel. Ez a rendszer koncentrált információforrásként szolgál egyes, a projekt keretében telepítendő mobilos játékokhoz, ezáltal megismertetve a fiatalokat többek között a szőlészeti és borászati hagyomány folyamataival, helyszíneivel, eszközeivel.
 • 5D festmény bemutatórendszer: a vizuális nevelés keretében használható, a műértés és műélvezet minden érzékszervre kiterjesztését támogató keretrendszer, amely a bemutatott festményhez tervezett látvány, hang, illat és ízvilág, valamint tárgyi tapintás adta környezet megteremtésével segít jobban értelmezni és megélni az adott műtárgy üzenetét. Jelen tevékenység lefedi az akusztikus, vizuális és tapintási környezet kialakításának módszertani kidolgozását, létrehozza és telepíti eszközrendszerét. Így a látogató az 5D festmény bemutatórendszerre épített foglalkozásokon nem egyszerűen egy klasszikus művészettörténeti és esztétikai előadást kap a maga szintjén, hanem némiképp maga is részesévé válik a képnek, ahogy megteremtjük körülötte a festmény környezetének illúzióját.
 • A helyi wifi-n saját eszközökkel is elérhető, a múzeum gyűjteményi tematikájához illeszkedő tartalmú, oktató, illetve készségfejlesztő mobil játékok, melyek külön-külön és egy közös keretjátékban is használni lehet. A játékok mobilokon, tableten és az érintőképernyőn rendszereken is futtathatók mind a szabadtéri foglalkoztatóban, mind a pincében. Egyes játékok a múzeum kiállításain történő információgyűjtést és feldolgozást kívánnak meg.
 • Kihelyezett foglalkozásokat lehetővé tevő ládamúzeum kialakítása. Egy hordozható ládába kerülnek játékok, bemutatandó tárgyak és eszközök, valamint tablet a múzeumpedagógus elképzelése alapján, hogy a meglevő gyűjteményi anyag, illetve a most létrejött foglalkoztatók eszközrendszerére építve kihelyezett programokat tudjon lebonyolítani, és „házhoz vigye” a múzeumot.

A projekt végén a Múzeum több módon tájékoztatta a nyilvánosságot az elért eredményekről, ahogy azt a pályázat is előírta.

 1. A Múzeum meglévő, működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldalt alakítottak ki, ahol megjelennek a projekttel kapcsolatos információk.
 2. Úgynevezett „C” típusú tájékoztató táblát készítettek, és helyeztek ki a múzeumban a beruházás ideje alatt, és amelyet a Múzeum fenn fog tartani a projekt fizikai befejezését követően egészen az 5 éves pályázati fenntartási időszak végéig.
 3. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készült.
 4. Sajtóközleményt küldtek ki a projekt zárásáról és a Múzeum összegyűjti, rendszerezi a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenéseket.