Az Információs Társadalomért Alapítvány támogatást nyert a „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése” pályázaton, mely a civil szervezetek standardizált munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásához szükséges fejlesztéseit hivatott támogatni.

A támogatás célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése különösen a hátrányos helyzetű térségekben. A támogatás a szervezet belső kapacitásainak erősítésével, a szervezeti kultúra fejlesztésével, minőségirányítási rendszer bevezetésével az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását, szakmai innovációs képességének megerősödését szolgálja.

A fejlesztés eredményeképpen az Információs Társadalomért Alapítványnak nagyobb esélye lesz a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által működtetett munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerébe való bekapcsolódásra valamint az innovatív foglalkoztatási kezdeményezések kidolgozására, megvalósítására. A munkaerő piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer alkalmazására történő felkészüléssel biztosítható, hogy az ország egész területén azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők.

Alapítványunk a projektet 2013. május 15– 2014. március 31. közötti időszakban valósítja meg.

Támogatás mértéke: 7 868 300 Ft, 100% vissza nem térítendő támogatás.

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Támogató Szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, www.nfu.gov.hu