Az Információ- és tudásmenedzsment projektek célja, hogy a feladatmegoldás során felhasználjuk a korszerű információ- és tudásmenedzsment eszközöket, módszereket, melynek révén az információátadás és tudástőke kezelése egyre hatékonyabbá válik.

A QSP (elektronikus munkakönyv) projekt

A QSP (Qualification and Skills’ Passport) projekt a mobilitás támogatását tűzi ki célul az EU-ban egy elektronikus munkakönyvvel (QSP), egységes platformon a szálloda- és vendéglátóipar számára, naprakész informatikai rendszerével kapcsolódva más, hasonló rendszerekhez. (pl. EURES hálózat, és az Europass rendszer).

Bővebben

A tájház hálózat felmérés projekt

A magyarországi tájházak a kulturális örökségek egy kiemelt csoportját képezik, az ország világörökségi várományosi listáján szerepelnek. A projekt során a tájházi rendszer teljes körű felmérését, digitális nyilvántartását végeztük el a strukturált katalogizálás és a hosszú távú digitális archiválás érdekében.

Bővebben

Deszki szerbek örökségei – digitalizálási projekt

Deszk községben a szerbek örökségeinek fennmaradása érdekében digitalizálási projektet végeztünk. A munka során menedzseltük a restaurálási műveleteket, begyűjtöttük a digitalizálásra szánt anyagokat, és feltérképeztük a régi szerb temetőt.

Bővebben

Digitális kőtábla

A projekt arra a kérdésre keresi a válasz, hogy milyen stratégia, milyen szervezési és műszaki megoldások mellett biztosítható egy, már digitalizált vagy eleve digitálisan keletkezett dokumentum, térkép, épületmodell, film, hang, stb. olvashatósága, felhasználhatósága közép- és hosszútávon.

Bővebben

Együttműködés a legjobbak tehetséggondozásáért

A TDK felkészítő tréningekhez mindenki által elérhető, szövegkövető, videó alapú e-learninget, illetve a Leadership konferenciához szintén videó alapú e-learning anyagot az Információs Társadalomért Alapítvány készítette, illetve prezentálta a saját eTanár rendszerében.

Bővebben

eLearning a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Program számára

Az MCC Középiskolás Program keretében online oktatást támogató infokommunikációs eszközök fejlesztését, testreszabását és beüzemelését végeztük el.

Bővebben

Elektronikus levéltár

A projekt keretében az elektronikus levéltári rendszer megalapozása, elektronikus adatvagyon felmérés történt.

Bővebben

eTanár

Az eTanár rendszer a hagyományos szöveges, ábrás tananyagok és segédletek mellett a multimédia eszközeivel (pl. fotó, hang, videó, stb.) készült elemeket ötvözi újfajta egységgé, melyet a hallgató a saját tempójának, időbeosztásának megfelelően használhat, egyszerre elérve a tananyag belső link struktúráját és az Internet adta bővebb információszerzési lehetőségeket.

Bővebben

HU-SK Közösen közös nyelven

Az Információs Társadalomért Alapítvány (HU) és a Szövetség a Közös Célokért (SK) „Közösen közös nyelven – Spoločne spoločnou rečou” című közös pályázatán belül, magyar-szlovák határon átnyúló együttműködés keretében egy olyan szolgáltatás csomagot és információ-rendszert hozott létre, amely a határmenti kis- és középvállalkozások segítségére lehet vállalkozásuk fejlesztésében.

Bővebben

ICHEPIS – Örökség-védelmi információtechnológiai és információmenedzsment projekt

„Szabványosított adatbázismodell kifejlesztése az UNESCO Világörökségi periodikus jelentő rendszere és a Nemzeti Örökségvédelmi Információs rendszer integrálásához.”

Bővebben

Intelligens szálloda

Az intelligens szálloda projekt rendszerének köszönhetően nyilvántarthatóvá válnak a szállodák egyes szobáihoz tartozó nehezen ellenőrizhető, valamint nagyértékű eszközei.

Bővebben

Interaktív technikatörténeti tárlat a Központi Bányászati Múzeumban

Mitől működik? címmel interaktív kiállítás, látványtár és közösségi tér nyílt Sopronban a Központi Bányászati Múzeumban az Információs Társadalomért Alapítvány közreműködésével. A fejlesztés 50 millió forintos támogatással valósulhatott meg.

Bővebben

IT és hálózati sérülékenységek tovagyűrűző társadalmi-gazdasági hatásai (OTKA)

A projekt célja, hogy a már meglévő és a jövőbeli, a magyar Nemzeti Hálózatbiztonsági Központtal (CERT) folytatott, együttműködés során megszerzett adatokat, összevesse a nemzetgazdaság informatikai felkészültségét tükröző szekunder adatforrásokkal, primer kutatás keretében felmérje az informatikai sérülékenységek valós hatásait a gazdasági-kormányzati szereplők működésében és ezáltal felbecsülje azokat a hatásokat, amelyeket az ezekből fakadó kockázatok nem megfelelő kezelése eredményez a gazdasági teljesítményben.

Bővebben

Középtávon is alkalmazható loyalty program üzleti és informatikai modelljének kidolgozása szálloda szektorban

A különböző törzsvásárlói (loyalty) rendszerek megvalósításának egyik kritikus pontja az üzemeltető informatikai rendszerének gondos megtervezése. Legyen az üzleti modell bármilyen jó, a hatékony, gördülékeny megvalósítás nélkül a program nem lehet sikeres. Mind a vendégek, mind a működtetésben részt vevő alkalmazottak és üzleti partnerek az informatikai rendszeren keresztül kapcsolódnak össze, áramoltatják és manipulálják az adatokat. Ezt gyorsan, egyszerűen, üzembiztosan, folyamatosan és biztonságosan meg kell tudniuk valósítani.

Bővebben

Memetika szimulációs modellezésének módszertana Tudás Attribútumú Petri Hálóval

Korunkban a memetikai kommunikáció vált az információ terjedésének legfontosabb eszközévé, mint az egyetlen hitelességet tükröző kommunikációs forma, azaz a szájról szájra terjedő szóbeszéd, a Word-Of-Mouth (WOM). Itt azt vizsgáljuk, hogy az üzenetek miképp jutnak el az egyik fejből a másikba az emberek közötti kommunikáció révén, ahelyett, hogy az embereket központilag külsőleg manipulálnánk vagy kényszerítenénk egyfajta gondolkodásmódra.

Bővebben

MENET – eMagyarország Program

A 2009-es évben pályázati forrásból megvalósult egyik projektünk az eMagyarország Pontok számára ingyenesen elérhető internetes szolgáltatások megvalósítására irányult.

Ennek keretében minden eMagyarország Ponton elérhetővé vált egy webes faxszolgáltatás, telefonszolgáltatás valamint néhány e-Learning tananyag. Annak érdekében, hogy a helyszíneken ne okozzon gondot az internetes telefonszolgáltatás igénybe vétele, e pályázat keretében térítésmentesen eljuttattunk egy-egy headsetet minden eMagyarország Pontra.

Bővebben

Munkaerő optimalizálás

A beosztástervezés a rendelkezésre álló munkaerő számára előírt munkaidő tervezéséhez és beosztásához nyújt segítséget. Ennek révén megvalósítható az az egyszerű, de nehezen kivitelezhető igény, hogy minden alkalmazott el tudja végezni a munkáját megfelelő időben és helyen, és a megrendeléseket is teljesíteni tudják.

Bővebben

Óbudai Múzeum – kiállítás digitalizálás

2010-ben múzeumi kutatásainkat és a tájházakban végzett szellemi értékmentést összekapcsolva digitálisan feldolgoztuk a Kun Zsigmond gyűjteményt.

Bővebben

PEN (Productivity Effectiveness Navigator) döntéstámogató szoftver fejlesztése

A PEN (Productivity Effectiveness Navigator) döntéstámogató szoftver feladata olyan forgatókönyvek előállítása, amely egyes, a termelést érintő események (nagyjavítást igénylő berendezés meghibásodása, beszállító kiesése, természeti katasztrófa okozta logisztikai problémák, stb.) bekövetkezésekor a helyzet hatékony kezelésére, a veszteség minimalizálására alkalmasak.

Bővebben

Regionális jóllét kutatási projekt, KTIA

Az Információs Társadalomért Alapítvány a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával közösen 300 millió forintos támogatást nyert el a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatán. A támogatásból megvalósuló kutatási projekt a Balkán régió országainak azon értékekeire fókuszál, amelyekre alapozva egészségfenntartást célzó turisztikai szolgáltatás-koncepciók alakíthatóak ki.

Bővebben

TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0360 Közösen a munkaerőpiacon

Az Információs Társadalomért Alapítvány támogatást nyert a „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése” pályázaton, mely a civil szervezetek standardizált munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásához szükséges fejlesztéseit hivatott támogatni.

Bővebben

Tudásbázis-kezelő technológia kialakítása call center környezetek számára

Az általunk kidolgozott technológia alkalmas akár szemantikusan indexelt tudáselemek kezelésére is, valamint képes nem szokványos kommunikációs perifériák és csatornák integrálására is, mind az adatgyűjtés, mind a navigáció, mind pedig a prezentáció oldalán.

Bővebben

“Vidéki örökség útjai” – Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület

A projekt során a vidéki szellemi kulturális örökség jelentős részét alkotó gasztronómiai örökség bemutatása céljából videósorozatot készítettünk hagyományos helyi ételek elkészítéséről.

Bővebben

Batthyány Lajos Alapítvány sajtóelemzés tárgyú támogatása

Azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a hazai médiumokban a témában született megjelenések jelentős részére egy amerikai progresszív feminista diskurzus van hatással. Az elemzés során e hipotézis valóságtartamát kívántuk felmérni, illetve azt szerettük volna megvizsgálni, hogy a médiának mekkora hatása van a gyermekvállalási motivációkra hazánkban, esetleg milyen irányban érzékelhetők torzítások a téma kapcsán.

Bővebben

Batthyány Lajos Alapítvány sajtóelemzés tárgyú támogatása