Az Információs Társadalomért Alapítvány (HU) és a Szövetség a Közös Célokért (SK) „Közösen közös nyelven – Spoločne spoločnou rečou” című közös pályázatán belül, magyar-szlovák határon átnyúló együttműködés keretében egy olyan szolgáltatás csomagot és információ-rendszert hozott létre, amely a határmenti kis- és középvállalkozások segítségére lehet vállalkozásuk fejlesztésében.

A projekt keretén belül kialakítottunk egy olyan kétnyelvű, elektronikus, videó alapú oktatási felületet (eLearning) is tartalmazó weboldalt, amelyen a vállalkozások kifejezetten aktuális, máshol csak nehezen elérhető ismereteket kapnak helytől és időtől függetlenül.

A két nyelven elérhető, közérthető tananyagok áttekintik az országainkra jellemző törvényi, és gazdasági háttérismereteket is (például adózás, pályázati források, sikeres pályázatírás, közbeszerzés, vállalkozási ismeretek stb.), így jól hasznosítható, gyakorlatias segítséget nyújtanak a határ bármely oldalán tevékenykedő illetve tevékenységüket határ másik oldalán elindítani szándékozó kis- és középvállalkozásoknak.

Szintén a projekt szerves részét képezi egy partnerkereső és projektötlet megosztó adatbázis, amely lehetőséget nyújt a regisztrált felhasználóknak, hogy projektjeik megvalósításához, nemzeti és EU-s pályázatokon való induláshoz megfelelő partnert találhassanak a régióban.

Projekt címe: Közösen közös nyelven / Spolu spoločnou rečou

Projekt azonosítója: HUSK/1101/1.5.1/0245

Kedvezményezettek neve:

  • Vezető partner: Információs Társadalomért Alapítvány (HU)
  • Projekt partner: Szövetség a Közös Célokért – Združenie za spoločné ciele (SK)

Támogatás összege: 148,083.09 EUR

Projekt futamideje: 2012.10.01 – 2013.09.30.

Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

A program honlapja: www.husk-cbc.eu