Török Marianna - ITA

A magyarországi Információs Társadalomért Alapítvány a felvidéki Szövetség a Közös Célokért társulással együtt a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében dolgozta ki a „Közösen közös nyelven” pályázati anyagot, amellyel a két fél 148 083 euro vissza nem térítendő támogatást nyert.
A vállalkozók és további érdeklődők előtt 2013. szeptember 27-én csütörtökön a komáromi Csemadok Galériában bemutatott program célja a határ menti kis- és középvállalkozók támogatása egy olyan ingyenes szolgáltatás csomaggal és információ-rendszerrel, amely vállalkozásuk fejlesztését szolgálhatja. Először Török Marianna, a programvezető partnernek, az Információs Társadalomért Alapítványnak a projektmenedzsere mutatta be a nonprofit szervezetet. Elmondta, hogy az „Ahol a gondolat testet ölt” szlogen jegyében kutató és oktató tevékenységet folytatnak, továbbá a magyar és a nemzetközi piac igényei alapján új szoftvereket fejlesztenek, és projekteket dolgoznak ki.Pogány Erzsébet - SZAKC

Majd Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója a 2001-ben alakult SZAKC céljait és eddigi eredményeit ismertette. Kiemelte, hogy az általa irányított jogi személyek társulása a Szlovákia és Magyarország különféle intézményei közti hatékony partnerkapcsolatok kialakítására törekszik. Stubendek László, helyi Csemadok-elnök házigazdaként üdvözölte a jelenlevőket, és hangsúlyozta a határon átnyúló együtt működés jelentőségét a kultúra területén.

Azután Török Marianna Lelkes Katával, a projekt szlovákiai menedzserével felváltva tartott interaktív tájékoztatót. Beszéltek a pályázat részleteiről, és gyakorlati útmutatással szolgáltak a résztvevőknek. Megtudtuk, hogy szakembereik a projekt keretén belül kialakítottak egy kétnyelvű, elektronikus, videó alapú és szöveges anyagokat is tartalmazó, hallássérültek által is használható oktatási felületet (e Learning-rendszer). A http://www.husk.infota.org weboldalon található sok rövid tananyagot a jogszabályok változása szerint naprakészen frissítik. Azok között a két országra jellemző vállalkozási, pénzügyi, közbeszerzési és pályázatírási ismeretek, valamint országspecifikus, adózással kapcsolatos tananyagok is szerepelnek. Mindezek nagy segítséget nyújthatnak a határ magyarországi vagy szlovákiai oldalán működő, illetve tevékenységüket a határ túloldalán elindítani szándékozó kis- és középvállalkozóknak, akik ingyenesen regisztrálhatnak azLelkes Kata és Török Marianna oldalon.

A projekt részét képezi a partnerkereső cégadatbázis: www.husk.info-net.sk, amely segítségével a vállalkozók megoszthatják projektötleteiket másokkal, s azok megvalósításához megfelelő partnert találhatnak a régióban. A bemutatón elhangzott, hogy eddig közel 1300 szervezet regisztráltatta magát, ami átlagosan tízfős cégek esetén 13 ezres felhasználói számot jelent. A kétoldalú együttműködés október elsején kezdődhet. A projektmenedzserek úgy vélik, hogy programjuk segítségével a határ menti térségben munkálkodó vállalkozók a gazdasági versenyképességüket biztosító, drága tanfolyamok és reklámfelületek használatának árát takaríthatják meg. Eközben segítséget kapnak a gyakorta felmerülő nyelvi nehézségek leküzdéséhez, és a határ két oldalán eltérő törvényi szabályozás alapos megismeréséhez is. A közös projekt eredményeként új munkahelyek is létesülhetnek, s ezáltal nőhet a lakosság életszínvonala, fokozatosan felvirágozhatnak a határ menti térségek. Lelkes Kata elmondta, hogy Kiss Ferenc a partner alapítvány igazgatója, valaminLelkes Kata és Török Mariannat Szanyi István és Benkő Zsanett magyarországi, továbbá Molnár Gergely szlovákiai szakember segítségével életszerű tananyagokat igyekeztek kifejleszteni, és azokat a leghatékonyabb módon eljuttatni az érdeklődőkhöz. (A szlovák nyelvű fordítást Méri Tamás végezte.) Az oktatási felület és a cégadatbázis között átjárhatóságot biztosítanak mindazok számára, akik az egyik felületen ingyenesen regisztrálnak. A rendszer diszkréciójára is ügyelnek. Bár a regisztrált tagok láthatják mások projektötleteit, és kapcsolatba léphetnek annak gazdájával, de ötletlopásra a beiktatott biztonsági-védelmi funkciók miatt nem kerülhet sor. A közölt tananyagokhoz hozzászólhatnak a vállalkozók, és kérdéseket is feltehetnek az érintett oktatóknak, így a felület interaktívvá válik.

Kapcsolódó anyagok