Az ITA Alapító okiratának szellemében az Infota Kutatóinézet elősegíti az informatikával kapcsolatos tudományos tevékenységet és kutatást. Ma már az INFOTA kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerével alap- és alkalmazott kutatásokat, kísérleti fejlesztéseket végez, tudásközpontokat épít, amelyek magától értetődően szerves részét képezik a korszerű tudományos ismeretek társadalmi és gazdasági hasznosításának. Elsősorban az információ és a tudás kezelésének, s a ma ennek meghatározó technikai hátterét képező számítástechnikának és informatikának alkalmazás-centrikus felfogását, humán, szervezeti, jogi, menedzsment- és társadalomtudományi aspektusait, illetve interdiszciplináris megközelítését kutatja, és viszi a gyakorlati alkalmazásokba.

Az INFOTA kiemelt területként kezeli az örökségvédelmet és a turizmust. Az e témákban készülő infor­matikai fejlesztések és projektek révén, felhasználva a modern technika, a digitális kultúra lehetőségeit, kívánja elősegíteni a magyar kulturális és örökségvédelmi értékek megőr­zését. Az Alapítvány nem titkolt célja, hogy a projektek az értékmegőrzésen és ‑bemutatáson túl üzleti hasznot is hozzanak a kulturális és turisztikai intézményeknek, szerve­zeteknek. Az Információs Társadalomért Alapítvány a társadalmi, gazdasági és pénzügyi szféra számos területét megcélzó tudásközpontokat épít, amelyek szerves részét képezik a korszerű tudományos ismeretek társadalmi és gazdasági hasznosításának.