Cím:
Új trendek és jó gyakorlatok a fenntartható turizmus piacán különös tekintettel a nemzeti- és geoparkok szerepére

Kiadó:
Információs Társadalomért Alapítvány
Kiadás éve: 2022. November
Oldalszám: 389
ISBN: 978-615-82082-1-5 (pdf)
ISSN: 1587-2386

English Title:

NEW TRENDS AND BEST PRACTICES ON THE MARKET OF THE SUSTAINAPBLE TOURISM WITH SPECIAL FOCUS ON THE ROLES OF GEOPARKS

Az Alma Mater sorozat 2001 óta az információ- és tudásmenedzsment első számú hazai tudományos publikációs fóruma, emellett a tudományterületek kapcsolódásának okán, illetve az alkotóműhelyekben meglévő keresztkompetenciák által lehetővé téve – jelentős, a nemzetközi szakmai közösségben is nagy figyelmet elérő tanulmánykötet sorozat.

Jelen kötet – tematikus köteteink sorában – az információ- és tudásmenedzsment aktuális kérdéseit feszegeti.

TARTALOMJEGYZÉK

ELŐSZÓ A VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY 50. ÉVFORDULÓJA KAPCSÁN – FOREWORD ON THE 50TH ANNIVERSARY OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION

BEVEZETŐ / INTRODUCTION

I. A TURIZMUS PIACA / MARKET OF TOURISM

Grotte Judit

II. A TURIZMUS HATÁSAI / IMPACTS OF TOURISM

Vancsó Judit

III. FENNTARTHATÓSÁGHOZ KÖTHETŐ TURIZMUS FOGALMAK / SUSTAINABILITY RELATED TERMS IN TOURISM

Jandala Csilla

3.1. Definíciók

3.2. A fenntarthatósághoz köthető turizmusfogalmak

IV. A FENNTARTHATÓ TURIZMUSHOZ KÖTHETŐ TURISZTIKAI TERMÉKEK / SUSTAINABLE TOURISM RELATED PRODUCTS IN TOURISM 63

4.1. Kerékpáros turizmus / Bike Tourism

Bertalan Laura, Jankó Ferenc, Raffai Csilla

Jó gyakorlat: kerékpáros turizmus a Fertő tó körül

4.2. Vizi/evezős, horgász, vitorlázás turizmus / Water, Fishing, Sailing Tourism

Győri Ferenc, Laczkó Tamás, Paár Dávid

A vízi turizmus jelentősége

Az evezős turizmus

Horgászturizmus

Vitorlás turizmus

Jó gyakorlat –WATEROTUR

Jó gyakorlat – BMP

4. 3. Gyalogos/erdei turizmus / Hiking/Forest Tourism

Czibula Görgy

A hazai gyalogos turizmus története

A gyalogos turizmus hatásai

A jelzett turistautak rendszere Magyarországon (esettanulmány)

4.4. Lovasturizmus / Equestrian Tourism

Obádovics Csilla

Történeti áttekintés

A lovasturizmus fogalmi meghatározása

Jogszabályi háttér

A lovas szolgáltatók Patkós minősítése

A lovastúra típusai

Kínálat/kereslet a lovasturizmusban

A KINCSEM Nemzeti Lovas Program

Jó gyakorlatok

4.5.  Geoturizmus / Geotourism

Pappné Vancsó Judit

Történeti áttekintés – A geoturizmus megjelenése a turizmus története során

A geoturizmus definiálása

A geoturizmus kínálati és keresleti oldalának jellemzői

Létező és lehetséges geoturisztikai helyszínek, jógyakorlatok

4.6. Falusi turizmus / Rural tourism

Raffai Csilla

Rurális turizmus

Falusi turizmus

Jó gyakorlatok

4.7. Egészségturizmus / Health Tourism

Szőke Tünde Mónika

Fogalmi rendszer: kulcsfogalmak

Egészségturizmus fogalmának alakulása az elmúlt 20 évben

Fenntartható egészségturizmus

Hazai és nemzetközi példák

Jó gyakorlatok

4.8. Örökségturizmus / Heritage Tourism

Bassa Lia

Örökségek és a turizmus kapcsolatának kialakulása

UNESCO örökségi egyezmények

Örökségátadás

Örökség, gazdálkodás és turizmus

4.9. A „leave no trace” filozófia hazai alkalmazása / Application of ‘Leave no trace’ Phjolosophy in Hungary

Czibula György, Raffai Csilla

„Védelmezzük és élvezzük együtt természetes világunkat!”

A Leave No Trace filozófia hazai alkalmazása (esettanulmány)

4.10. Lassú turizmus / Slow Tourism

Szőke Tünde Mónika

Történeti áttekintés

Fogalmi rendszer: kulcsfogalmak

Hazai példák

V.  A TERMÉSZETVÉDELEM TURISZTIKAI SZEREPE / THE ROLE OF NATURE PROTECTION IN TOURISM

Kopek Annamária

A természetvédelem fogalma

A legfontosabb nemzetközi egyezmények és együttműködések

A magyarországi nemzeti parkok, nagyságrend szerint

Természetvédelem és ökoturizmus kapcsolata

VI. A GEOPARKOK TURISZTIKAI SZEREPE – THE ROLE OF GEOPARKS IN TOURISM

Pappné Vancsó Judit

A geopark definiálása, feladatai

Nemzeti Geopark Bizottságok, nemzeti geoparkok

Környezeti nevelés, helyi termékek, rendezvények

VII. HAZAI UNESCO GLOBÁLIS GEOPARKOK / UNESCO GLOBAL GEOPARKS IN HUNGARY

7.1. A Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark földtudományi öröksége

Korbély Barnabás

7.2. A Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark kultúrtörténeti öröksége

Dr. Schleicher Veronika etnográfus, muzeológus (Néprajzi Múzeum), Szerkesztette: Korbély Barnabás

7.3. A Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark élő természeti értékei

Vers József

7.4. A Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark terepi geoturisztikai tevékenysége és környezeti nevelés, mint lehetőség és küldetés

Sárdy Julianna

7.5 A Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark– helyi társadalom bevonása, helyi termelők, védjegyes geoparki termékek, geofood network, a geoparkok területfejlesztő hatása

Máltesics Péter

7.6 A Novohrad– Nógrád GEOPARK– helyi társadalom bevonása, helyi termelők, védjegyes geoparki termékek, geofood network, a geoparkok területfejlesztő hatása

Nagy Júlia

ABSTRACT OF THE BOOK

SZERZŐK / AUTHORS

Az ALMA-MATER könyvsorozat / ALMA –MATER Book Series