• Cím:
  Szervezeti kihívások – Informatikai megoldások
  Kiadó:
  BME GTK ITM
  Kiadás éve:
  2003. március
  Oldalak száma:
  254

 • Cím:
  Megfigyelések a figyelésről: Empirikus kutatások az üzleti hírszerzés témakörében
  Írta:
  Benczúr Dávid
  Oldalak száma:
  1-12
  Az Internetes üzleti hírszerzés, figyelés, monitorozás témaköréből ez a szerző második cikke. Míg az első főként az üzleti hírszerzés céljait, tevékenységeit és eszközeit mutatta be, ez az írás a témával kapcsolatban megjelent empirikus kutatásokat tárgyalja. Az elmélet után, íme a gyakorlat, a valóság. Az irodalmi áttekintés 1985-ben indul és több kisebb mellett két nagy amerikai és egy nagy francia kutatást ölel fel. A cikkek nagyobb része az Internet előtti időkből származik, egyrészt azért, mert már akkor is számos érdekes és a mi szempontunkból is hasznos kutatás folyt, másrészt viszont azért, mert a várttal ellentétben a világhaló még szinte alig van jelen az üzleti információszerzéssel foglalkozó empirikus kutatások irodalmában. Vajon nem telt még el elég idő, vagy egy mélyebb furcsa ellentmondás lappang itt?
 • Cím:
  ICT és foglalkoztatás
  Írta:
  Dr. Z. Karvalics László
  Oldalak száma:
  13-24
  Az Egyesült Államok friss munkaerőpiacai adataival, az Európa Tanácsnak az új információs és kommunikációs technológiáknak a kulturális szektorra ill. az ottani foglalkoztatásra való hatását vizsgáló tanulmányával, valamint Manuel Castells emblematikus alapművének, Az információs korszaknak a foglalkoztatotságra vonatkozó részeinek szemléjével mutatjuk be, hogy IT és foglalkoztatás hagyományos problémakörei között is számos eleven és izgalmas kérdésre bukkanunk, amelyek fejleményeit a társadalmi informatikának érzékenyen kell követnie.
 • Cím:
  A távoktatás és az IKT eszközök használatának fejlesztése az oktatásban Magyarországon
  Írta:
  László Gábor
  Oldalak száma:
  25-34
  Az IKT eszközök megjelenése és rohamos elterjedése új kihívások elé állította a társadalmat. Megjelent az oktatásban való alkalmazás igénye. Az infokommunikációs technológiák napjainkban nagyon fontos eszközök, mindazonáltal csak az eszközt, nem a célt jelentik. Az IKT teljesen átalakítja az oktatásról eddig kialakított fogalmainkat. Újra kell gondolnunk a tevékenységek új formáit, ezáltal is támogatva az oktatás céljainak elérését a különböző szakaszokban. Az IKT használata az oktatásban összetett tárgykör, szakmai és politikai aspektusokkal. Az oktatás kiemelten fontos szerepet játszik egy ország nemzetgazdaságában, tekintettel arra, hogy a későbbiekben ez határozza meg és biztosítja az ország gazdasági potenciálját. Mindazonáltal az oktatási rendszerben végrehajtott változtatás életciklusa hosszú. Az új technológiák hatása a képzési rendszertől, a bevezetés gyorsaságának mértékétől és egységességétől függően 5-15 év is lehet.
 • Cím:
  Tudásvállalati kontrolling fejlesztői és support tevékenységet folytató tudásvállalat esetén
  Írta:
  Vázsonyi Miklós
  Oldalak száma:
  35-56
  A tanulmány a tudásvállalatok esetében megjelenő kontrolling sajátosságokat mutatja be abban az esetben, amikor a szóban forgó tudásvállalat alapvetően IT fejlesztői és support tevékenységet folytat. A cikk újdonságereje abban rejlik, hogy míg a termelő és szolgáltató vállalatokra jól kidolgozott kontrolling modellek léteznek (lásd pl. Dr. Boda György munkáit), addig a döntően immateriális javakkal rendelkező tudásvállalatok kontrolling szakirodalma még meglehetősen hiányos magyarországi viszonylatban. Jelen összefoglaló egy gyakori vállalati üzleti modell esetére kínál hatékony tudásvállalati kontrolling módszertant.
 • Cím:
  Beruházások az informatikában
  Írta:
  Wágner László
  Oldalak száma:
  57-70
  A beruházások gazdaságossága egy közgazdaságtani fogalom, de a beruházás, mint projekt sikere nem csupán gazdasági adatokon múlik. Az informatika területén igen jelentős beruházások voltak és várhatóan a közeljövőben is lesznek. Ezért érdemes megvizsgálni közelebbről is ezt a területet. Az informatika új kihívások elé néz. A megoldásokban egyre nagyobb szerepet játszik a gazdaságosság. Először is nézzük meg az informatikai piac általános jellemzőit. Majd a tőkefedezeti számítás és a költség-haszon elemzés alapfogalmainak bemutatása után néhány esettanulmányon keresztül szeretném bemutatni, hogy milyen tényezők játszanak, játszhatnak szerepet egy informatikai beruházásban.
 • Cím:
  A létesítménygazdálkodás informatikai támogatása – szereplők, szabványok
  Írta:
  Kaukál Terézia
  Oldalak száma:
  71-80
  Manapság egyre több figyelmet kap a létesítménygazdálkodás (LG), vagy idegen szóval Facility Management (FM). Újabb FM szoftverek jelennek meg a piacon, miközben szakmai körökben sem pontosan tisztázott, mit értenek létesítménygazdálkodás alatt. Tavaly novemberben megrendezésre került a Facility Management konferencia és börze, mely szintén azt a képet mutatta, hogy az informatikai oldal előrébb jár, mint maga az FM, mint menedzsment funkció. Ugyanakkor a magyar létesítménygazdálkodási szabványprogram elkészült; a tervezett szabványok célja részben a fogalom egységesítése, „szakmai közmegegyezés kialakítása”.
 • Cím:
  Létesítménygazdálkodási rendszerek bevezetésének és működtetésének megszervezése
  Írta:
  Bozány András
  Oldalak száma:
  81-102
  A létesítménygazdálkodási (Facility Management) rendszerek rohamosan fejlődnek. A piaci versenyben lemaradni nem akaró vállalatok stratégiai szintre emelik a létesítmények kezelését. A tanulmány bemutatja a létesítménygazdálkodási rendszerek bevezetése során felmerülő döntési helyzeteket, összefoglalást ad a létesítménygazdálkodási rendszerek bevezetéséhez szükséges információmenedzsment feladatokról is.
 • Cím:
  A szövegbányászat alapjai I: Szövegbányászó eljárások, alkalmazási területek
  Írta:
  Soós Attila
  Oldalak száma:
  103-118
  A szövegbányászat az adatbányászat ötletének és módszereinek alkalmazása strukturálatlan és kevéssé struktúrát szövegfájlokra. Az alkalmazott módszerek lehetové teszik, hogy különbözi forrásokból származó, sőt akár különböző típusú adatokat is össze tudjunk hasonlítani- az adatbányászat segítségével kivonatolt új információk alapján, melyek a hagyományos módszerekkel nem lennének nyilvánvalók, sőt, egyáltalán láthatók sem. Lehetőség nyílik a dokumentumok és az információk téma és tartalom szerinti rendezésére is. A következőkben a szövegbányászattal kapcsolatos fogalmakat főbb eljárások kerülnek bemutatásra.
 • Cím:
  A szövegbányászat alapjai II: Szövegelemzés és kollokáció
  Írta:
  Lacza Bertalan
  Oldalak száma:
  119-132
  A szövegbányászat egy gyermekcipőben járó tudomány, amely a strukturálatlan, természetes nyelven íródott szövegekben, illetve a szövegek között próbál meg összefüggéseket feltárni. Legérdekesebb területe talán, hogy olyan összefüggésekre is felhívja a figyelmet, amelyek első ránézésre nem egyértelműek. A következő néhány oldalon a szövegbányászat alapjairól lesz szó. A fogalmáról, egy, már forgalomban lévő termékről, és néhány alkalmazott eljárásról – mindez a teljesség igénye nélkül.
 • Cím:
  Case-Base Reasoning és Klaszteranalízis
  Írta:
  Dr. Szűcs Gábor
  Oldalak száma:
  133-144
  A mesterséges intelligencia (MI) szerteágazó kutatási területei között megtalálhatók a különböző következtetési eljárástípusok keresése, amelyek a különböző alkalmazott következtetési rendszerek fő vázát alkotva meghatározó szerepet játszanak gyakorlati életben is. Ez a rövid tanulmány az MI-n belül az esetalapú következtetéssel (case-based reasoning) foglalkozik oly módon, hogy összehasonlítást kapunk a szabályalapú következtetéssel is, és így teljesebb kép rajzolódik ki a következtető rendszerekről. A jobb megértést példákkal illusztrált magyarázat szolgálja, mint kapocs a hétköznapi élet és a tudományos tématerület között.
 • Cím:
  Az internetes és a telefonos ügyfélkapcsolatok hatékonyságának vizsgálata
  Írta:
  Bender Zoltán — Rácz Csaba
  Oldalak száma:
  145-164
  Az utóbbi évtizedben megfigyelhető az a tendencia, miszerint a vállalatok piaci pozícióik megtartása és fejlesztése érdekében a gyártási folyamat- és termék-központúság helyett az ügyfélközpontúság felé fordulnak. A piacon megjelenő termékek és szolgáltatások egyre inkább hasonlítanak egymáshoz, s így kompetitív előnyt csak az ügyfél kiszolgálásának magasabb minősége tud nyújtani. Előtérbe került az ügyfél, az ügyfélismeret, az ügyfélkapcsolat pedig felértékelődött. Azok a vállalatok, amelyek hatékony, gyors ügyfélkapcsolatra törekednek alapvetően két út közül választhatnak: Interneten vagy telefonon (call center) keresztül lépnek kapcsolatba az ügyfelekkel. Írásunkban ezt a kétféle ügyfélkapcsolati rendszer hatékonyságát vizsgáltuk meg, hasonlítottuk össze.
 • Cím:
  Emelt díjas SMS útján OTA letölthető tesztkiértékelő MIDlet
  Írta:
  Barton András
  Oldalak száma:
  165-184
  A publikácó egy olyan elektronikus tanulási rendszer (e-learning) megvalósítása, mely mobiltelefonon futtatható MILDET alkalmazásával képes feleletválasztós tesztütemek használatát és javítását elvégezni. A rendszer használatáért emelt díjas SMS-ben kell fizetni, és mindenféle segédeszköz nélkül (OTA) telepíthető a telefonra. A platformfüggetlenség biztosítására a program csak MIDP 1.0 kompátibilitást követel meg. A kész rendszer 2003. második negyedévének során készül el az Idegegnnyelvi Továbbképző Központban, Budapesten.
 • Cím:
  Pénzügyi vezetői információs rendszer tervezése
  Írta:
  Tóthfalussy Balázs
  Oldalak száma:
  185-206
  Az alábbi dolgozatban az Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék DSS projekt eredményeinek vezetői információs rendszerekkel kapcsolatos vonatkozásait igyekszünk összefoglalni. A projekt során alapvetően arra törekedtünk, hogy a pénzügy szervezetek különleges igényeit is figyelembe véve kidolgozzunk egy olyan rendszert, mely képes mintául, alapul szolgálni a további fejlesztésekhez. A kereskedelmi forgalomban megvásárolható döntéstámogató rendszerek esetében ugyanis az a tapasztalat, hogy habár igyekeznek a pénzintézeti igényeket kielégíteni, mégsem sikerül ezen célt maradéktalanul megvalósítani. A rendszer megvalósíthatósága érdekében éltünk bizonyos egyszerűsítésekkel, azonban ezek a döntéstámogatás kérdéskörét nem érintik. A megvalósítás jelenleg kezdeti stádiumban van, azonban bíztatóan halad. A tervek implementálása a SAS rendszerében történik.
 • Cím:
  Integrált döntéstámogató rendszer strukturális felépítése
  Írta:
  Hasznics Milán
  Oldalak száma:
  207-224
  A publikáció célja a modern, adattárház alapú döntéstámogató rendszerek felépítésének, valamint szervezési elveinek bemutatása. Bővebb tárgyalást kapnak még a manapság elterjedt adattárház technológiák és a nagytömegű adattárolást elősegítő speciális adatstruktúrák is. Végül, gyakorlati példaként a döntéstámogató rendszer CRM (Customer Relationship Management) moduljának egy lehetséges tervezési alternatívája kerül bemutatásra, követelményspecifikáció formájában.Ide kerül a publikáció rövid 5–10 soros kivonata, absztraktja.
 • Cím:
  Egy banki rendszerfejlesztés tapasztalatai
  Írta:
  Kéri László
  Oldalak száma:
  225-244
  A tanulmány egy banki rendszerfejlesztés eredményeképpen létrejött jutalékkalkulációs rendszert mutat be. A rendszer a bank meglévő közös ügyféltörzs rendszeréhez kapcsolódik, kliens-szerver architektúrájú, felhasználói oldala Java applet, szerver oldala Oracle adatbázis kiszolgáló. A szerző továbbfejlesztési lehetőségként bemutatja az architektúra háromrétegűvé bővítésének módját a vállalati alkalmazásokkal szemben támasztott magas rendelkezésre állási és skálázhatósági követelményeket is figyelembe véve. Végül a szerző általános tanulságokat fogalmaz meg a mai korszerű környezetben végzett alkalmazásfejlesztéshez szükséges szakértelmekről, szervezeti követelményekről.
 • Cím:
  Card-not-present nor future? – CNP Tranzakciók
  Írta:
  Kocsis Frigyes
  Oldalak száma:
  245-254
  A 2002-dik évben a Datamonitor és a Hyperion elemző cégek szerint az on-line kereskedelemben végbemenő csalások összértéke megközelítőleg 2 milliárd amerikai dollár tett ki, amely folyó áron számolva nagyságrendileg 500 milliárd forintnak megfelelő összeg. Ez az összeg a jelenlegi magyarországi GDP negyedéves mértékének akár az 50%-a is lehet. Ez a szám, illetve az egyszerű összehasonlítás eredménye egy olyan nagyságú visszaélés volument körvonalaz, ami a jelenlegi és későbbi kereskedői és fogyasztási hajlandóságot, -volument jelentősen befolyásolja. Az elektronikus kereskedelem egyik támpillére az on-line fizetési rendszerek és azok megbízhatósága. Kutatásom arra terjedt ki, hogy a jelenlegi – jellemzően USA piacán jelenlévő – on-line kereskedők milyen védekezési rendszereket és eszközöket állíthatnak hadba, annak érdekében, hogy megelőzzék, vagy észrevegyék a csaláscsanús tranzakciókat, amióta a kereskedőket – függetlenül, hogy az elfogadó autorizálta a kérést – terhel minden felelősség a tranzakciókkal kapcsolatban.