Szerző: Kiss Imre

Kiadó: Infota
Kiadás éve: 2007
Oldalak száma: 382
ISBN: 963-421-567-X

Tartalomjegyzék

Fejezet címe Oldalsz.
ELŐSZÓ 1.
BEVEZETÉS 7.
1. AZ INFORMATIKA — MINT TUDOMÁNY — JELLEMZÉSE 18.
1.1. Az informatika az orgver tudománya 19.
1.2. Az informatikai problémaközelítés 31.
1.3. Rendszerszemlélet az informatikában 34.
1.4. Az informatika egzakt jellege 38.
1.5. Az informatika kvantifikálásra törekszik 42.
1.6. Az informatika módszertana komplett 45.
1.7. Az informatika elméletének fejezetei 53.
1.8. A számítógép alkalmazásának indokai 56.
1.9. Az informatika előzményei 61.
1.10. Az informatika a tudományos környezetben 65.
2 AZ INFORMATIKAI RENDSZERELMÉLET 69.
2.1. Néhány fogalom értelmezése 75.
2.2. Az üzleti vállalkozás, mint gazdasági rendszer 85.
2.3. A vállalkozás — mint informatikai rendszer — tulajdonságai 88.
2.4. Az alkalmazott rendszertudományok 103.
2.5. Az iparvállalat részrendszerei — az informatikai analízis 105.
2.5.1. A metszetelv alkalmazása 107.
2.5.2. A rendeltetési elv alkalmazása 111.
2.5.3. A működésterületi elv alkalmazása 113.
2.5.4. A funkcionális elv alkalmazása 117.
2.5.5. A vetületi elv alkalmazása 124.
2.5.6. Az időhorizont elv alkalmazása 128.
2.6. Az elemi transzformáció és a transzformáló elem 133.
2.7. A vállalkozás környezete 141.
3 AZ INFORMATIKAI IRÁNYÍTÁSELMÉLET 144.
3.1. Az irányítások formái 147.
3.2. A szabályozás hatáslánca 157.
3.3. Az elemi transzformáció irányítása és a transzformáló elem szervezése 163.
3.4. A hierarchikus irányítás 175.
3.5. A hierarchikus irányítás hatásvázlata 182.
3.6. Az irányítás értelmezése az állapottérben 189.
3.7. A funkcionális irányítás 197.
3.8. Az irányított szakasz vizsgálata 205.
3.8.1. A szabályozott szakasz jellegfüggvényei 207.
3.8.2. A szabályozott szakasz átmeneti függvényei 213.
3.8.3. A szabályozási feladat meghatározása 218.
3.8.4. Szabályozási megoldások 225.
4 AZ INFORMÁCIÓRENDSZEREK SZERVEZÉSÉNEK ELMÉLETE 229.
4.1. A vállalati működés építőelemei 232.
4.2. Problémaközelítés felülről lefelé 247.
4.3. A vállalati feladatok, célok és erőforrások rendszere 259.
4.3.1. A vállalati feladatok rendszere 259.
4.3.2. A vállalati célok rendszere 262.
4.3.3. A vállalati erőforrások rendszere 275.
4.3.4. A teljes kapcsolatrendszer 276.
4.4. A szervezési feladatok kijelölése 281.
4.4.1. A szervezés kezdőpontjának kijelölése 282.
4.4.2. A szervezési feladatok kijelölése 290.
4.5. Az irányítás információrendszerének kialakítása 302.
4.5.1. A problémafelvetés—megoldáselemzés láncolata 309.
4.5.2. Az elemi folyamatköteg irányítása 314.
4.5.3. Az időhorizontok szerinti elemi folyamat-kötegek 318.
4.5.4. A funkcionális irányítás helye és feladatai 333.
4.6. A döntések koordinálása 341.
4.6.1. A döntéshozatal egyszerűsített sémája 344.
4.6.2. Döntéshozatal döntési rendszerben 348.
4.6.3. A konfliktushelyzetek feloldása 353.
4.7. Az integrált információrendszer 358.
4.7.1. Az információrendszer két részrendszere 360.
4.7.2. A feladatkör, a hatáskör és a felelősségi kör 363.
4.7.3. A funkcionális irányítószervek hatásköreinek integrálása 369.
4.7.4. Integrálás a különböző vetületek között 372.
4.7.5. Az adatfeldolgozások integrálása 376.
IRODALOMJEGYZÉK 380.