• Cím:
  Alma Mater sorozat az információ- és tudásfolyamatokról 10.
  Kiadó:
  BME GTK ITM
  Kiadás éve:
  2006. március
  Oldalak száma:
  322

 • Cím:
  Az agyelrablásról másképp – információtörténeti és tudásmenedzsment megfontolások
  Írta:
  Dr. Z. Karvalics László
  Oldalak száma:
  1-7
  Két, az agyelrablás (brain drain) irodalmában ritkán vagy alig használt két kontextust szeretnék röviden bemutatni: az információtörténeti és a tudásmenedzsment szempontokat. Mindezt avval a céllal, hogy az ezirányú vizsgálódásokból „kinyert” szempontokból imperatívuszokat fogalmazhassak meg a mai magyar információs társadalom stratégia és tudománypolitika számára. Kulcsszavak: agy-elrablás, információtörténelem, tudásmenedzsment
 • Cím:
  Anonim-e az anonim böngésző? Technológiák és szolgáltatások elemzése
  Írta:
  Gulyás Gábor György
  Oldalak száma:
  9-30
  Az Internet egyre szélesebb körű elterjedése megnövelte a benne rejlő üzleti potenciált és új eszközök bevezetését tette lehetővé. Az új eszközök használatával a felhasználó anonimitása veszélybe kerül, számára ellenőrizhetetlen módon kerülnek adatai mások birtokába, és válnak felhasználhatóvá, tudta és beleegyezése nélkül. Az anonim böngészők megoldást kínálnak a webes tevékenységek anonimitásának megóvására. E tanulmány a megoldások lehetőségeivel és korlátaival, illetve a konkrét megvalósítások elemzésével és értékelésével foglalkozik. Kulcsszavak: anonimitás, web, anonim böngészők, proxy, (anti-)profilozás
 • Cím:
  Az elektronikus pénzügyek trendjei 2006-2008.
  Írta:
  Horváth Attila
  Oldalak száma:
  31-52
  Az információs társadalom korában, a digitalizálódást és az információs csatornák kiterjedtebb használatát a pénzügyek hagyományosan konzervatív területe sem kerülheti el. Mind a pénzügyi szolgáltatások nyújtásában, mind a fizetési forgalom lebonyolításában egyre nagyobb szerepet kapnak az új megoldások. Ez a tanulmány egy, a következő három évre szóló trendkutatás legfontosabb eredményeit igyekszik összefoglalni. A fókusz egyértelműen a nemzetközi trendeken, az egyes területek leghaladóbb megoldásain van, de sokhelyütt feltűnik a magyar viszonyokra, eredményekre való utalás is. Kulcsszavak: trend, elektronikus fizetések, e-banking, e-brokering, e-biztosítás, kártya
 • Cím:
  Credit Scoring as an Information Management Process: Issues and Practical Lessons
  Írta:
  Tuan M. Pham
  Oldalak száma:
  53-63
  Assessing credit risks is a major issue for banks, which substantially affects its profits or losses. With the issuance of payment cards and credit cards, banks face for the first time the problem of high-volume consumer credits. Processing these high-volume credit card applications represent a complex information management problem, for which Credit Scoring provides a good solution. However, effective application of Credit Scoring methods requires appropriate handling of many issues, including collecting predictor information, choosing link functions, interpretation of outcomes, definition of cut-off rules, and making final decisions based on the results. This paper discusses the management and process aspects of credit scoring, and provides some practical lessons from banks in transition countries (Central and Eastern Europe, China, Vietnam). Keywords: Credit Scoring, credit and risk assessment, statistical assessment
 • Cím:
  Egészségpénztárak információmenedzsment folyamatai
  Írta:
  Juhász Tóth Éva
  Oldalak száma:
  65-104
  Önkéntes egészségpénztárakat 1993 óta Magyarországon is lehetséges alapítani. Számuk jelentősen az 1990-es évek második felében nőtt meg. Számuk évről évre változik, de népszerűségük töretlen. Az egészségpénztárak jelentős szerepet töltenek be a munkáltató által biztosított béren kívüli jövedelmek területén, mivel a tagíjak egy bizonyos összeghatárig költségként elszámolhatóak. A munkavállaló szempontjából is előnyös a pénztári tagság, a jelentős adókedvezmény mellett különböző egészségügyi szolgáltatásokhoz juthatnak. Azért az egészségpénztárakat választottam kutatásomnak, mert annak ellenére, hogy a pénztári piacon már több mint tíz éve szerepelnek az egészségpénztárak, nem született még egy átfogó munka ebben a témában. Emellett az egészségpénztárak működése során olyan problémák is felmerülnek, amik más területeken is alkalmazható megoldásokkal orvosolhatók. Ilyen például az elmúlt években bevezetett egészségpénztári kártya rendszer, vagy az egyik aktuális kérdés, az elektronikus számlázási rendszer, ami megoldást jelenthet az évi több millió számla kezelésére, amit a pénztáraknak a tagok küldenek be az elszámolás keretében. Kulcsszavak: egészségpénztár, elszámolási rendszerek, egészségpénztári kártya, duál kártya, tematikus egészségpénztár
 • Cím:
  Az LGD modellezés módszertani lehetőségei a Basel II új számítási követelményeinek megfelelően
  Írta:
  Horváth Attila
  Oldalak száma:
  105-125
  Az új BASEL II–es tőkeegyezmény követelményeinek való megfelelés új kihívások elé állítja a BIS tagországainak pénzintézeteit az egész világon. Magyarország is megkezdte a felkészülést az új szabályok és eljárások 2006-os bevezetésére. Ez a tanulmány ehhez igyekszik segítséget nyújtani. A tanulmány az új Basel II-es mutatók közül a harmadik konzultációs anyagban (CP3) rögzített, a Nemteljesítéskori Veszteségráta (Loss- Given Default – LGD) fejlett belső minősítésen alapuló (advanced IRB) módszer szerinti meghatározásával foglalkozik vállalati hitelportfoliók esetén. A tanulmány a nemzetközi és hazai szakirodalom szintézise, a terjedelmi korlátok miatt nem vezethet végig a teljes modellépítési folyamaton, ebből kiragadva a modellépítéshez szükséges alapvető inputokat és az alkalmazható modellezési módszertanokat járja körbe. Kulcsszavak: Bázel II, LGD, Nemteljesítéskori Veszteségráta, nemteljesítési valószínűség, pénzügyi modellezés
 • Cím:
  Globális perszonalizáció – kapcsolati hálózatkezelés PRIME környezetben
  Írta:
  Hasznics Milán
  Oldalak száma:
  127-155
  Napjainkban a tudástőke kezelése és felhasználása kiemelkedő jelentősséggel bír. Hasonlóan markáns jelenség a hálózati kommunikáció és az elosztott alkalmazások fejődése és dinamikus térnyerése. Egy újonnan indult, országhatárokon átívelő, nagyszabású projekt (PRIME) célja az adatvédelem és identitásmenedzsment számára egy újgenerációs, szabványos architektúra és a hozzá tartozó szabályozási rendszer megalkotása. A tudásmenedzsment kiforrott stratégiái párosítva a hálózatos technológia vívmányaival, egy biztonságos, a felhasználók bizalmát élvező közegben eddig nem látott szinergikus folyamatokat indíthat el. Az értekezés során bemutatásra kerülnek a tudásmenedzsment diszciplinájának idevágó részletei, majd néhány azt hatékonyan támogatni képes, elterjedt hálózati alkalmazás kerül bemutatásra. Ezután részletes áttekintést nyújtunk a PRIME elképzeléseiről, architektúrájáról és szemléletéről. Az utolsó fejezet során hipotetikus alkalmazások bemutatásán keresztül a kombinációs lehetőségek kerülnek elemzésre. Kulcsszavak: Tudásmenedzsment, privacy, identitásmenedzsment, elosztott alkalmazások, PRIME
 • Cím:
  A vállalategyesítések kritikus sikertényezője, a szervezeti kultúrák integrációja
  Írta:
  Beck Zsófia
  Oldalak száma:
  157-194
  Napjainkban a szervezet- és gazdaságkutatás egyik fontos területévé vált a vállalategyesítések és felvásárlások témája. Dolgozatomban különösen abból az aspektusból vizsgálom, hogyan történhet meg, hogy tanácsadók, menedzserek és M&A szakértők tömkelege készít hatástanulmányokat, elemzéseket és ad tanácsokat a döntéshozóknak egy-egy fúzió kapcsán, az eredmény viszont a vártnál sokkal nagyobb százalékban, a cégegyesülés kudarca. Lehetséges, hogy egyes tényezőknek nem tulajdonítanak megfelelően nagy jelentőséget? Véleményem szerint ezek többnyire a „soft”, emberekkel kapcsolatos tényezők. Nem véletlenül hívják őket soft-nak: nehezen megfoghatók és ezáltal nehezen is kezelhetők. Hiszen, hogyan is lenne képes egy külső tanácsadó megjósolni, hogy a cég alkalmazottai miként fognak reagálni egyes döntésekre? Ha előre nem is mindig lehet pontos reakciókat meghatározni, igenis foglalkozni kell velük. Ezzel el is érkeztünk egy fontos témához: Mik azok a kérdések, melyekre esetenként egy többtízezer fős vállalat alkalmazottai ugyanolyan, de legalábbis hasonló válaszokat adnak? Talán itt kezdődik a szervezeti kultúra fogalma. De mi történik, ha egyszerre feje tetejére áll a világ? Két cég összeolvad, két csapat, akik rendelkeznek a maguk válaszaival, amik nem mindig azonosak. Hogyan kerülhetjük el a winner-loser / loser-loser szituációt? Hogyan tehetünk sikeressé egy ilyen kétpólusú szervezetet, anélkül, hogy értékes embereket, ügyfeleket, partnereket veszítenénk? Először az elméleti háttérrel foglalkozom, mind a vállalategyesítésekre, mind a szervezeti kultúrára kitérve. Ezután térek át esetpéldám a Compaq-HP egyesülés Kulcsszavak: Vállalategyesítések és felvásárlások (M&A), Szervezeti kultúra, 1+1>2, Esettanulmány (HPC+CPQ=HPQ), HP Way
 • Cím:
  An approach for the integration of central and on-site conservation systems
  Írta:
  András Bozány
  Oldalak száma:
  195-217
  Most of the heritage conservation information systems should be reorganized, since they do not exploit the new possibilities of Information Technology and Management, so they cannot reach better quality of service, operational safety and cost-efficiency. Before implementing new information management solutions, it is recommended to analyze the current IT solutions and to perform the revision of the division of labour between the central and on-site organizations. This paper collects considerations that can be used for the renewal of national conservation information systems. However the focus is on the inter-organizational connections and the division of the work, the issues of the innerside system integration are also mentioned where it is needed. This research attempts to introduce a method to find the optimal composition of the conservation management activities for better system performance. It can be later used in planning of concrete national conservation systems for organizing the division of work. Keywords: conservation systems, integration, on-site, heritage, Facility Management, site management, site information system, world heritage
 • Cím:
  Adatminőség-biztosítás adattárházakban
  Írta:
  Dr. Horváth Gábor – Babos Gergely
  Oldalak száma:
  219-249
  A publikáció célja, hogy az adattárházakban fellépő adatvesztések okait feltárja, az adatvesztések detektálásának módjait ismertesse, valamint a hibás, vagy sérült adatok és adatállományok helyreállításának módjait vázolja. Az adathibák azonosítására és javítására, valamint a fenntartható jó adatminőség karbantartására bamutatunk egy minőségbiztosítási körfolyamat modellt, amely alapján az adattárházak – bővebb értelemben bármilyen konszolidált adatbázis – adatminősége folyamatosan javítható. Kulcsszavak: adattárház, Data Warehouse, adatminőség, Data Profiling, adatminőség-biztosítás
 • Cím:
  Asszociációanalízis a vásárlói kosár elemzésben
  Írta:
  Dr. Szűcs Gábor
  Oldalak száma:
  251-260
  Jelen publikáció az adatbányászat céljait és egy kiragadott kutatási területét mutatja be egy általános megoldási mód lépései segítségével. Megvizsgáljuk a vásárlói kosár analízist, mint az adatbányászat egyik területét, amely igen hasznos lehet a nagy kereskedelmi cégek számára. Asszociációs és disszociációs szabályok felállítása szükséges ahhoz, hogy a nagy adathalmazból kiindulva néhány következtetést tudjunk levonni. Néhány indikátor definiálásával megmutatjuk ezeknek a szabályoknak a hasznosságát, hisz e szabályok segítenek a marketing szakembereknek kidolgozni a cég marketing stratégiáját. Kulcsszavak: SEMMA módszer, vásárlói kosár analízis, asszociációs szabályok, konfidencia, lift, korreláció analízis
 • Cím:
  Két szövegbányászati klasszikus: A vektortér és a látens szemantikai indexelés modellek
  Írta:
  Vázsonyi Miklós
  Oldalak száma:
  261-277
  Jelen tanulmány a szövegbányászat két klasszikus, napjainkban is széleskörűen alkalmazott módszerét ismerteti. A vektortér modell a klasszikus szöveges keresőmotorok hátteréül szolgáló egyszerű elképzelés, amely képes még napjainkban is megfelelni a szöveges dokumentumokban keresők igényeinek, azonban egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a vektortér modell sajátosságai miatt elvesző szemantikai információkra is nagy szükség lenne a szövegbányászat területén. A látens szemantikai indexelés módszer egy korai megoldás arra, hogy képesek legyünk olyan dokumentum reprezentációt készíteni, amely tükrözi a szavak közötti szemantikai viszonyokat is. A tanulmány bemutatja a két modell alapjait, előnyeit és hátrányait, bízva abban, hogy eredményesen hozzájárul a szövegbányászat iránt érdeklődők tájékoztatásához. Kulcsszavak: szövegbányászat, vektortér, látens, szemantikai, mélyszemantikai.
 • Cím:
  Adding Syntactic and Semantic Information to Text Mining
  Írta:
  Péter Wittek
  Oldalak száma:
  279-288
  Traditional models of information retrieval and text mining do not involve syntactic and semantic information of the documents due to difficulties in representation and computation. In this paper we present a novel computationally feasible method to add both syntactic and semantic information to the retrieval process. First experimental results proved the model is comparable to other methods. Keywords: information retrieval, indexing methods, linguistic processing, retrieval models, search process, text mining, text representation.
 • Cím:
  A fenntartható energiagazdálkodás szimulációs tervezési metodikái
  Írta:
  Fűr Attila
  Oldalak száma:
  289-316
  Jelen publikációmban azokat az eszközöket gyűjtöm össze, amelyek segítségünkre lehetnek a fenntartható energiagazdálkodás (tágabb értelemben a fenntartható fejlődés) szimulációs tervezésében. A folyamatok matematikai leírási módszerein túl ismertetem az ismeretlen folyamatok identifikációs módszereit, továbbá féltranszparens rendszerek modern approximációs technikáit. Írásomban javaslatot teszek a számos matematikai koncepció egységes arculatban történő kezelésére, a mesterséges intelligenciával vezérelt magasszintű Petri-hálós szimuláció alkalmazására. Új tudományos eredményként könyvelhetjük el a globális optimumkeresési eljárások (genetikus algoritmusok, szimulált lehűtés) szimulációra, mint egyedre történő alkalmazását, mely által szimulációk sorából kiválasztható az, amelyik az optimális online szabályozókat tervezi. Kulcsszavak: Petri-hálós szimuláció, fenntartható fejlődés, energiagazdálkodás, neurális hálózatok, fuzzy rendszerek, genetikus algoritmusok, szimulált lehűtés