• Cím:
  Tanulmányok az információ- és tudásfolyamatok világából 8.
  Kiadó:
  BME GTK ITM
  Kiadás éve:
  2004. szeptember
  Oldalak száma:
  230

 • Cím:
  Two Decades of Supporting Procurement Decision Making: Past, Present and Future
  Írta:
  Péter Gelléri — Csaba Csáki
  Oldalak száma:
  1-21
  Working in the application area of procurement as decision consultants for almost two decades using the same feature–rich GDSS tool we have developed provides us with the opportunity to conclude a few lessons and investigate possibilities. This paper presents the experiences about the features used and takes a peek behind the seen why they did or did not meet the same success. We propose additional capabilities asked for either by end–users or by the consultant and we also examine the chances of introducing new features.
 • Cím:
  Döntési technikák alkalmazási lehetőségük tükrében
  Írta:
  Dr. Szűcs Gábor
  Oldalak száma:
  23-35
  Jelen publikáció döntéselméleti megközelítésből tárgyalja a különböző döntési technikákat, melyek közül kettő: a döntési fák és a döntési táblák részletezésére kerül sor, így kézenfekvőnek tűnik e két fajta technika összehasonlítása is előnyök és hátrányok szempontjából. Mindkét technikánál végigvezetett példák – mint ahogy a több lépcsős döntési fák kiértékelésénél majd részletesen láthatjuk – szolgálják a jobb megértést. A döntési problémákhoz kapcsolható információ értékének számításának bemutatása zárja kerekre az itt tárgyalt rövid lélegzetvételű döntéselméleti témakört.
 • Cím:
  Simple Implementation of the SPCA Input Feature Extraction Method in Matlab
  Írta:
  Péter Wittek
  Oldalak száma:
  37-42
 • Cím:
  Az információgazdaság alapvonalai
  Írta:
  Dr. Z. Karvalics László
  Oldalak száma:
  43-62
  Az információgazdaság kifejezést régóta használjuk, de vajon mit értsünk pontosan alatta? A tanulmány áttekinti a fogalomtörténeti előzményeket, a rendszerezési kisérleteket, a különböző ágazati felosztásokat. Áttekinti az információ gazdasági természetének egy tucat sajátosságát, az információs szektorhoz sorolt tevékenységeket ill. foglalkozásokat, bemutatja a globális információgazdaságnak nevezett minőséget. Ezt követően egyedi szempontok mentén teszi mérlegre az információsgazdaságot, az emberképpel kezdve az információ és az információs műveletek különböző fogalmain át az információpolitikának a tárgyalt kérdésekkel szorosan összefüggő vetületeiig.
 • Cím:
  A létrehozandó interoperabilitási keretrendszer lehetséges céljai, elvei a magyar közigazgatásban
  Írta:
  Kleinheincz Gábor
  Oldalak száma:
  63-75
  Mára az információs társadalom megvalósításának gátjává vált, hogy a közigazgatásban elosztottan meglévő hatalmas értékű információkincset a közigazgatási intézmények képtelenek megfelelő formában a polgárok rendelkezésére bocsátani. Ennek hátterében az áll, hogy a meglévő infokommunikációs rendszerek a legkülönbözőbb platformokra épülnek, különböző adattárolási módszereket használnak, továbbá elvétve található olyan kategória vagy fogalom, amin ha nem is az összes, de legalább két közigazgatási szerv pontosan ugyanazt érti. E probléma megoldására dolgozták ki a nemzetközi gyakorlatban az interoperabilitási keretrendszereket. E keretrendszerek szakítanak az eddigi központosított, sok szempontból „diktatórikus” közigazgatási információrendszer-fejlesztési gyakorlattal, és megteremtik az önálló, független közigazgatási információs rendszerek együttműködésének „demokratikus” alapjait. Jelen tanulmány e keretrendszerek céljait, alapelveit konszolidálja, s ajánlja a magyar döntéshozók figyelmébe a tervezett, magyar keretrendszer optimális kialakításához.
 • Cím:
  Információmenedzsment a marketingben
  Írta:
  Stifán Orsolya
  Oldalak száma:
  77-94
  Napjainkra a változó piaci környezet és a fogyasztók tudatosabbá válása miatt egyre inkább megváltozik a vállalatok korábbi marketingkoncepciója, és törekednek az egyéni ügyfelek számára minél inkább testre szabott ajánlatokat nyújtani. Ezt csak úgy lehet hatékonyan végrehajtani, ha hangsúlyt fektetnek arra, hogy az ügyfeleket és az ügyfelek mozgatórugóit minél jobban feltérképezzék, megismerjék vásárlási, fogyasztói szokásukat. Ez az igény óriási méretű adattömeget szül, ennek felépítését, kezelését és ebből az információ kinyerését, majd az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt tudni kell menedzselni. A feladatot a legnagyobb vállalatok CRM-rendszerek (Customer Relationship Management) segítségével oldják meg. A következőkben bemutatásra kerül, hogy miből is épül fel a CRM rendszer és hogyan segít az informatika a marketing területének megoldani az információmenedzsment nehézségeit.
 • Cím:
  A minőség szolgálatában – monitoring
  Írta:
  Ősz Hajnal
  Oldalak száma:
  95-111
  Az Európai Úniós csatlakozás küszöbén az éles piaci verseny egyre inkább fejlett minőségpolitikát és magas szervezeti kultúrát követel a hazai gazdasági szereplőktől is. Ennek része többek között a monitoring, mint döntéselőkészítő-és támogató funkció, mely általános értelemben az ellenőrzés és az értékelés területein jelenik meg. A téma megközelítésének sokfélesége miatt az elméleti oldalával foglalkozó szakirodalom igen szerteágazó. A legtöbb nézőpont a teljesítményértékelés felől közelít, az egyes szegmentumok ill. projektek réteg-monitoring folyamatának ismertetésére fókuszál. Az input-output összefüggések keresése, hatékonyság, rizikó faktorok a kapott adatok megbízhatóság-vizsgálatának tükrében egyelőre azonban kevésbé kutatott terület. Jelen tanulmány ezen tényezőket is vizsgálja.
 • Cím:
  Corporates Security
  Írta:
  György Vasvári
  Oldalak száma:
  113-120
 • Cím:
  A magyarországi teleház rendszer jelene és jövője
  Írta:
  Rónai Tamás
  Oldalak száma:
  121-127
 • Cím:
  Létesítménygazdálkodási rendszerek a természeti és kulturális értékvédelemben
  Írta:
  Bozány András
  Oldalak száma:
  129-145
  Az örökségvédelemben működő létesítménygazdálkodás informatikai alapokra helyezése hosszú időt vesz igénybe. A kartonos nyilvántartó rendszerek adatainak felhasználásával, költséghatékonyan szervezett rendszeres helyszíni állapotfelmérésekkel hatékony létesítménygazdálkodási rendszerek alakíthatók ki. Az örökségvédelmi létesítménygazdálkodás (LG) helyének keresésekor született ötlet vezetett a cégek, intézmények LG rendszerek bevezetésére való valószínűségét az eddiginél jobban reprezentálni képes javaslatok kifejlesztéséhez. Ezután a létesítmény és eszközgazdálkodás kapcsolatát is tárgyalja a cikk, majd az örökségvédelemben ugyan előforduló, de más létesítménygazdálkodási területeken nem szokásos speciális entitások kezelésére is kitér.
 • Cím:
  Az öko-címkézés, mint környezetvédelmi szabályozó és a környezet-tudatosság fejlesztésének eszköze
  Írta:
  Horváth Attila
  Oldalak száma:
  147-166
  A 21. század elején lassan már elcsépelt témának tűnhetne a környezetvédelem jelentőségéről beszélni, ha nem szembesülnénk minden nap ezzel a problémával. Mi magunk is sokat tehetünk környezetünk megóvásáért környezettudatos viselkedéssel. Ennek egyik – újabban igen széles körben alkalmazott – eszköze, az öko-címkézés, amelynek segítségével fogyasztóként eldönthetjük, mely termékék vásárlásával terheljük kevésbé környezetünket. Ezen eszköz kialakulását, hazai és nemzetközi alkalmazási módszereit, előnyeit és hátrányait, és az egyszerű fogyasztó számára betöltött jelentőségét mutatom be.
 • Cím:
  Az e-business bűvös kocka
  Írta:
  Boros Petra — Szekfű Balázs
  Oldalak száma:
  167-180
  Az e-business szakirány célja, hogy — támaszkodva a közgazdasági, vállalati, pénzügyi alapismeretekre, — a közgazdászhallgatókat átfogó szemlélettel megtanítsa az e-business témakör összefüggéseire, s így különösen piacképessé és versenyképessé tegye őket a munkaerő piacon. Köztudottan az e-business olyan terület, amely minden iparágban legalább támogató és kiegészítő megoldásként, de nem ritkán az alaptevékenység motorjaként jelen van és lesz. A „bűvös kocka” koncepció hivatott megadni az e-business oktatás kereteit, hiszen olyan fogalom rendszerbe helyezi a témát, amely mindenki számára könnyen megérthető, azonosítható és a világ változásaira reagálva rugalmasan bővíthető.
 • Cím:
  Elektronikus üzleti kommunikációs megoldások – áttekintés
  Írta:
  Hasznics Milán
  Oldalak száma:
  181-197
  A számítógépek közötti automatizált kommunikáció megjelenésével egyidős az üzleti oldal egy automatizált üzleti kommunikációs megoldás iránti igénye, mely az egyrészt képes az emberi hibákat kiküszöbölésére, másrészt az eddigieknél lényegesen gyorsabb cégközi adatforgalmat tesz lehetővé. A publikáció során áttekintést adunk az első nemzetközi szinten alkalmazott üzleti kommunikációs megoldásról, ennek egyenes ági továbbfejlesztéseiről, valamint bemutatásra kerülnek az üzleti kommunikációs megoldások egy új, ígéretes generációját alkotó megközelítések is. Ez utóbbiak szándékolt esetén az eltérő üzleti környezetek által nyújtott sajátosságok automatizmusokkal történő elfedése, ami magában foglalja a kulturális problémák leküzdését is. A műszaki megoldások mellett ezen problémák természete is tárgyalásra kerül.
 • Cím:
  SME Prospects in the EU
  Írta:
  Gergely Babos
  Oldalak száma:
  199-206
  The facts are as follows: 19 million enterprises employ around 115 million employees in 19 European countries (beside the EU member states included also the states of the European economic area and Switzerland). The majority of them – 99.8% – belong to SME (Small and Medium Sized Enterprises) category. The generality, 18 million enterprises employ less, then 10 employees and the half of them are self-employed. A main goal (so called priority) of the European Union is the support of SMEs, expansion of their development possibilities. It is a fundamental condition of regions’ alignment and improvement of economic competitiveness and life quality, that the European Union ensures appropriate possibilities and support to this sector. This is the reason, why it is important to take into consideration what are the main support channels of SMEs in Hungary: • the operative programs of the National Development Plan (NFT) from 2004 until 2006; • so called pre-accession funds available until the accession (PHARE, SAPARD, ISPA); • tenders of the Ministry of Economy and Transport for enterprise, tourism and energy-efficiency development; • tender possibilities of other local ministries and organizations from local financing; • public programs of the European Union available until and after the accession (Life, EU 6FP, Enterprise and SMEs, Program for Intelligent Europe). This elaboration intends to highlight the significance of SME sector and mark the main changes that will take place in the coming few years.
 • Cím:
  Internationalization of a Russian Vodka and Liquor Company 2.part
  Írta:
  Tamás Joó — Natasha Ivanova
  Oldalak száma:
  207-230