• Balkáni-borító_kezdőlap

  Cím:
  Tourism and ICT Aspects of Balkan Wellbeing – a Balkán jóllét turisztikai és IKT vonatkozásai
  Kiadó:
  Információs Társadalomért Alapítvány
  Kiadás éve:
  2015. október
  Oldalszám: 322
  ISBN: 978-615-80061-2-5
  ISSN: 1587-2386

  Az Alma Mater sorozat 2001 óta az információ- és tudásmenedzsment első számú hazai tudományos publikációs fóruma, emellett a tudományterületek kapcsolódásának okán, illetve az alkotóműhelyekben meglévő keresztkompetenciák által lehetővé téve – jelentős, a nemzetközi szakmai közösségben is nagy figyelmet elérő tanulmánykötet sorozat.

  Jelen kötet – tematikus köteteink sorában – a szélesen értelmezett Balkán régióban a turizmus és az infokommunikációs technológiák szemszögéből végzett regionális jóllét kutatások legfrissebb eredményeit összegzi.

 • Cím:
  Balkan Wellbeing and Health Tourism: An Overview
  Írta:
  Melanie Kay Smith
  Oldalszám:
  7-62
  Nyelve:
  Angol
  This paper analyses data that was collected as part of a project which focused on eleven Balkan countries. The main aim was to research the wellbeing levels of residents in these countries and the main factors that contribute to their wellbeing. A second aim was to identify which activities they enjoy most in order to develop future domestic and regional leisure and tourism products. Several research methods were used including secondary data collection of academic sources and Quality of Life, Life Satisfaction, Happiness and Wellbeing Reports, and primary data in the form of a questionnaire from 11,000 respondents from the eleven Balkan countries. A Delphi Study was also undertaken with expert practitioners and researchers from seventeen countries. Looking at the results overall, in terms of future leisure and tourism developments, it seems that the activities which would most enhance the wellbeing of Balkan people are connected to traditional food, religion, landscape (especially seaside) and natural healing resources.
 • Cím:
  Wellbeing dimensions of the tourism representation of the Balkans
  Írta:
  Gábor Michalkó, Kornélia Kiss, Dorottya Teveli-Horváth, László Puczkó, András Jancsik, Ivett Sziva, Judit Sulyok, Melanie Smith,
  Oldalszám:
  63-82
  Nyelve:
  Angol
  The Balkans used to be a citadel of tourism in Europe. Regime changes, the Yugoslav wars, global recession and their political, as well as economic and social consequences reshaped the region’s tourism oriented offer significantly and in connection with it, the volume and composition of demand. In spite of the changes that took place during the past quarter of a century, tourism continues to be a driving sector of the region and its success has an impact on the local population’s quality of life. Indicators of tourism turnover can be influenced significantly by the “mental” image of the Balkans. Thanks to internet-based social media and state-of-the-art mobile communication means any associations with the region can be confirmed or changed, in particular the recent tourism experiences which shape the notions associated with the region are now accessible to everyone. As the essential elements of the Balkans’ image can be viewed quite well in the comments uploaded to the Tripadvisor travel portal, this study proposes to understand the tourism related aspects of this concept by analyzing this database. The study is an attempt at exploring the Balkans-specific connections in the triad of image-tourism-quality of life.
 • Cím:
  A Balkán (egészség) turizmusa
  Írta:
  Kiss Kornélia
  Oldalszám:
  83-120
  Nyelve:
  Magyar
  A versenyképes és hosszú távon fenntartható turizmus az alacsony népességszámmal és vásárlóerővel, valamint az exportbevételek tekintetében nem túl jó adottságokkal rendelkező balkáni országokban mind a gazdaságfejlesztésnek, mind a turizmus legfontosabb „telepítő tényezői”-nek, a természeti környezeti és kulturális értékek hasznosításának, megőrzésének eszköze lehet. A turizmust a régió csaknem minden országában már jelenleg is kiemelkedő fontosságú – elsősorban gazdasági – tevékenységként tartják számon, s ez a jövőben vélhetően erősödni fog. A Balkánon fekvő országok turisztikai kínálatának közös metszete az egészségturizmus, amely a régióban nemzetközi összehasonlításban is jelentős adottságokkal rendelkezik. Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse a 11 országból álló Balkán turisztikai, illetve egészségturisztikai kínálatának és keresletének specifikumait, erős és gyenge pontjait, valamint fejlesztési lehetőségeit.
 • Cím:
  A Balkán turizmusának feltételrendszere
  Írta:
  Kiss Kornélia
  Oldalszám:
  121-136
  Nyelve:
  Magyar
  Egy-egy ország turizmusának társadalmi-kulturális, politikai vagy éppen gazdasági környezete a turisztikai fejlesztéseknek keretfeltételét képezi. A Balkán, amely Európa és talán egyúttal a világ egyik legsajátosabb geopolitikai konstrukciója is, esetében ez a kijelentés hatványozottan érvényes. Jelen tanulmány célja, hogy a Balkánon fekvő országok egészségturisztikai fejlesztéseihez iránytűül szolgáljon, a Balkánnal foglalkozó tanulmányokban igen gyakran hivatkozott társadalmi-politikai, illetve gazdasági helyzetre vonatkozó környezet- vagy keretfeltétel elemzéssel.,
 • Cím:
  Az erdei fürdőtől a török hammamig – A Balkáni országok márkapolitikája az egészségturizmus terén
  Írta:
  Apró Éva, Balázs Olívia, Kiss Kornélia Michalkó Gábor, Puczkó László Melanie Smith, Sziva Ivett
  Oldalszám:
  137-154
  Nyelve:
  Magyar
  Ki ne hallott volna a törökfürdőkről, amelyek körében a hammam pontosan az a típusú fürdő, ahol nincsen medence. Szerbiában erdei ’hammam’-al találkozhatunk, amelynek rituáléja során a természet, a fák energiájában lehetséges megfürödni. Horvátország isztriai desztinációjában pedig egy istennő lábnyomát követve fürdőzhetünk és töltődhetünk fel a kristálytiszta tavakban, vízesésben. Feltételezhetően ezen utóbbi fürdőzések kevéssé ismertek, holott ilyen és ezen példákhoz hasonló természeti, kulturális erőforrások, és hozzájuk kapcsolódó élmények találhatóak a balkáni országokban, amelyek különlegességüknél fogva meghatározó sikertényezőkké fejleszthetők az egészségturizmus területén. Kérdés ugyanakkor az, hogy vajon ezen országok felismerik-e ezen egyediségüket, és tudatosan használják-e az erőforrásaikat annak érdekében, hogy javítsák az egészségturisztikai piacon betöltött pozíciójukat? A cikk legfontosabb célja az, hogy rávilágítson az egyediség és a márkázás fontosságára az egészségturisztikai piacon, és strukturált tartalomelemzés mentén a balkáni országok körében vizsgálja azt, hogy mennyire tudatosan építik márkájukat az egészségturizmus online marketingkommunikációjában.
 • Cím:
  Modern ICT technologies – situation and trends
  Írta:
  Ferenc Kiss, Attila Horváth, Marianna Török, István Szanyi
  Oldalszám:
  155-186
  Nyelve:
  Angol
  In the framework of the research work carried out in the Balkan region, the technological map of modern ICT application potentials of the regional wellbeing and wellness conceptions as well as that of the development opportunities by the support of ICT has been established. It covers all basic IT solutions that fundamentally identify all current directions of IT technology development and are the basis for the elaboration of touristic IT resolutions that are appropriate for meeting all the requirements of 21st century guests. In the course of the technological map establishment, on the one hand, basic info-communicational technologies are included in the map that mainly identifies the IT development trends. Then an investigation has been implemented presenting the info-communicational status and trends of the project’s target countries. Based on the experiences, a definite technological solution was made in the framework of the Touristic Program Navigator application that is also outlined as part of the article.
 • Cím:
  Service Technology Profiles suggestions for the Balkan tourism industry
  Írta:
  Attila Horváth, Ferenc Kiss
  Oldalszám:
  187-214
  Nyelve:
  Angol
  The article introduces the service technology profile (STP) concept, and how this can be utilized to help systematic technological innovation within tourism industry. Based on Budapest Metropolitan University’s and INFOTA Research Institute’s joint efforts in Balkan Wellbeing research the examinations tried to identify a certain mix of base technologies, online communication and marketing channels and ICT-based value added services in order to present and connect the attractions and tourism services mentioned above with the potential visitors as effectively as possible. This ideal mix has been defined for nine main groups of attractions and tourism services. The article first identifies the STP concept and assembles a complete inventory of technological components in use of tourism best practices. Then it assembles and unfolds the nine service technology profiles for the main attraction and service groups mentioned above.
 • Cím:
  Az információmenedzsment szerepe a vonzerők prezentációjában és a kulturális örökség megőrzésében
  Írta:
  Kiss Ferenc, Horváth Attila, Bassa Lia, Benkő Zsanett, Szanyi István
  Oldalszám:
  215-248
  Nyelve:
  Magyar
  Jelen cikk az információmenedzsment eszközök alkalmazási lehetőségeit vizsgálja meg a turizmusban, különös tekintettel a kulturális örökség megőrzésére és továbbadására. A cikk megvizsgálja a modern infokommunikációs technológiák azon csoportját, amely leginkább alkalmas a XXI. századi elvárásoknak megfelelően az egyes attrakciók reprezentációjára, az örökségi információk átadására. Az örökségi helyszínek, gyűjtemények, kulturális javak esetében sokszor alapvető probléma, hogy a hagyományos reprezentáció egyrészt korlátozottan alkalmas a kapcsolódó információk teljességének átadására, másrészt egyszerűen nem elég érdekes, nem elég vizuális a jelen kor generációi számára, mivel nem használja ki azokat a mindennapok részét képező technológiai-kommunikációs lehetőségeket, amelyek a fiatalabb korosztályoknál már alapelvárásként jelennek meg. A cikk az információmenedzsment fogalomkörének, eszközrendszerének turizmusban betöltött szerepét vizsgálja meg, majd néhány alapvető turisztikai piaci trend felvázolása után sorra veszi mindazokat az infokommunikációs technikákat, amelyekből az egyes helyszínek, attrakciók, szolgáltatások üzemeltetői válogathatnak, saját digitális reprezentációs és szolgáltatás mixük kialakításánál.
 • Cím:
  A Balkáni régió turisztikai IKT helyzete és várható fejlődése
  Írta:
  Kormos Gergely, Kiss Ferenc, Horváth Attila
  Oldalszám:
  249-286
  Nyelve:
  Magyar
  Az alábbi cikk témája a jólléti turizmus infokommunikációs-technológiai fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a Balkán régióban. Elsődleges célja a Balkán régió infokommunikációs-technológiai és turisztikai feltérképezése, illetve a lehetséges fejlesztési eszközök, irányvonalak feltárása, ismertetése. A kutatás során egy kvantitatív (ugyanakkor kvalitatív kérdéseket is tartalmazó) kutatás-módszertani eszközt, egy kérdőíves felmérés készült a téma mélyrehatóbb megismerése céljából. A kérdőíves felmérés – felépítéséből és a válaszadók szakmai hátteréből adódóan – inkább nevezhető egy kvalitatív mélyinterjúnak, mintsem egy kvantitatív megkérdezésnek. A 11 vizsgált célország IKT fejlettségi szintje sporadikus, továbbá nem található egy általános, az egész régióra érvényes fejlesztési terv, koncepció sem. A Balkán régión belül alkalmazott IKT megoldások turizmusban betöltött szerepe jelenleg nem jelentős, így a jövőben célzott és tudatos fejlesztéseknek kell végbemenniük. Az internet penetráció a Balkán régió egészét tekintve az európai átlag alatt van, a térség azonban a szélessávú mobilinternet lefedettség tekintetében kielégítő eredményekkel rendelkezik. A Balkán régió jelenleg egy olyan IKT fejlettségi szintet tudhat magáénak, amely az Egyesült Államokban a 2000-es évek elején volt jellemző. Ennek ellenére – az általunk elvégzett elemzések alapján – a régió a következő 15 évben egy egyenletes növekedési ütem mellett képes lehet behozni lemaradását az infokommunikációs technológia és az online turizmus területén. Így a jövőben egy olyan applikáció, mint például az INFOTA által kifejlesztett – s általunk itt bemutatott – Turisztikai Programnavigátor Rendszer is sikeresen alkalmazható lenne a Balkán régió (jólléti) turizmusának területén.
 • Cím:
  Infokommunikációs technológiák a turisztikai szektorban a Balkán régióban
  Írta:
  Kiss Ferenc, Horváth Attila, Török Marianna
  Oldalszám:
  287-304
  Nyelve:
  Magyar
  A cikk a Balkán régió infokommunikációs fejlettségének és a turizmusban alkalmazható ICT megoldások feltérképezésének eredményeivel foglalkozik. Emellett célkitűzés volt megmutatni azokat a legfontosabb trendeket, amelyek a technológia és a turizmus iparág közös fejlődési pályáját jellemzik a régióban, illetve bemutatni azokat a szolgáltatás technológiai profilokat, amelyek megoldást jelenthetnek, a turisztikai ágazat egy-egy kiemelt területének ICT-alapú fejlesztésére. Jelen cikk először bemutatja azokat az online eszközöket, alapvető technológiákat, megoldásokat, amelyeket a leggyakrabban alkalmazzák a turisztikai iparágban. A közösségi média, a keresők, a smart mobileszközök mind kiemelt szerepet játszanak az új korszak turizmusának alakításában. Kutatási, döntéstámogatási, ügyfélszolgálati és kommunikációs csatornaként szolgálnak az utazók számára. A mai utasok nem csak a keresés és előkészítés során, hanem helyben is elvárják a modern infokommunikációs megoldások jelenlétét, a cikk ezeket is sorra veszi és értékeli a turizmus egyes szektoraiban betöltött szerepüket.