A képzés célja megismertetni a résztvevőkkel az e-business témakörének alapvető összefüggéseit és vetületeit az egész témakört átfogó szempontrendszer szerint, kitérve az elektronikus üzletkötés piaci-, társadalmi-, technológiai-, szervezési- és üzletági alapismereteire.

A képzés célja a közgazdaságtanban tanultak alkalmazása az információs iparban és az info-kommunikációs szektorban, továbbá a közgazdasági törvények érvényesülésének vizsgálata, fejlődési trendek bemutatása és elemzése, a jelenségek és trendek mögött meghúzódó közgazdasági szabályosságok feltárása, a közgazdasági törvényekre épülő vállalati stratégiák összefoglalása.

A képzés célja megismertetni a résztvevőket az információs gazdaság és a hálózatelmélet alapfogalmaival, illetve a cégstratégia elemeivel, s annak megvalósult példáival mikro-, makro- és ágazati szinten.

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az elektronikus üzletkötés piaci-, társadalmi-, technológiai-, szervezési- és üzletági ismereteit. Az egyes témakörökben bemutatott elméleti előadások mellett üzleti esetpéldák feldolgozását is gyakorolják módszertanilag felkészült trénerek segítségével.

A képzés célja megismertetni a résztvevőkkel az e-business rendszerek, különösen az internetes oldalak tervezésének és értékelésének ergonómiai szempontjait.

A képzés célja megismertetni a résztvevőkkel az általános és IT specifikus projektek különbségeit, az IT/e-business projektek különleges folyamatait, azok kritikus tényezőit, illetve az alkalmazott projektmenedzsment és fejlesztési módszertanokat.

A képzés célja megismertetni a résztvevőkkel az e-business infrastrukturális hátterének alapfogalmait, eszközeit, technológiáit, amelyek áttekintő ismerete nélkül e-business üzleti folyamatok tervezése, létrehozása, működtetése elképzelhetetlen.

A képzés keretében szeretnénk bemutatni az e-business rendszerek tipikus szerkezeti megoldásait, az architektúra tervezés során figyelembe veendő szempontokat, a rendelkezésre álló technológiák közti választás lehetséges stratégiáit.

A képzés célja, hogy megismertesse a résztvevőket az elektronikus kereskedelem üzleti modelljeivel, kapcsolatával a vállalati funkciókhoz (marketing, termelés, beszerzés, pénzügy, emberi erőforrások), és képessé tegye őket arra, hogy a vállalati folyamatokat és modelleket koncepcionálisan összekössék az elektronikus üzlet trendjeivel. A kurzus során megismert szemléleten és módszereken keresztül a résztvevők képesek lesznek koncepcionálisan elhelyezni az egyes termék és szolgáltatási működési modelleket, és feltárni az érték-ellenérték, értéklánc viszonyokat.

A képzés célja az e-kormányzat általános kérdéseinek bemutatása a hazai és a nemzetközi folyamatok tükrében. A résztvevők áttekintő ismereteket kapnak az on-line alkalmazások gazdaságossága, a jellegzetes B2A megoldások és az elektronikus közbeszerzés részkérdéseivel kapcsolatban. Bemutatjuk az e-közigazgatás legfontosabb hazai rendszereit, főként az állampolgárokkal közvetlenül kapcsolatba kerülő szolgáltatásokra koncentrálva.

A képzés célja áttekintést nyújtani a szervezetközi üzleti információs rendszerek jellemzőiről, működéséről, a résztvevőket megismertetni az elektronikus adatcsere hagyományos és új formáinak alkalmazásával, az üzleti kapcsolatokra gyakorolt hatásaival.

A képzés célja megismertetni a résztvevőket a fogyasztói elektronikus (kis)kereskedelem formáival, szereplőivel, technológiájával, infrastruktúrájával, szabályozási hátterével és gazdasági, társadalmi vetületeivel.

A képzés célja, hogy a résztvevőknek átfogó képet adjon a digitális kommunikáció történetéről, aktuális kérdéseiről, trendjeiről és a látható fejlődési irányokról.

A tanfolyam több szinten taglalja az internet- és mobilkommunikációs eszközrendszert. Meghatározza a digitális kommunikáció helyét a szervezeti kommunikációs stratégiában, bemutatja egy internetes fejlesztési projekt mérföldköveti, de választ ad olyan gyakorlatias kérdésekre is, hogy például mely online marketing eszközt milyen kampányban célszerű alkalmazni.

Az előadások felölelik az internetes és mobil technológia külső- és belső kommunikációban való lehetőségeit, eszközrendszerét is. A tárgy alapvetően kommunikációval foglalkozik, egy-egy kisebb kitérővel a Kotler szerint definiált marketing felé, így érintőlegesen szerepel az előadásokon digitális értékesítés, ügyfélkapcsolatok, piackutatás, termékfejlesztés támogatás, stb.

A képzés célja bemutatni, milyen hatást gyakorolnak az informatikai eszközök alkalmazások és rendszerek a vállalati üzleti modellekre, belső és külső értékláncokra, ellátási láncokra, szervezeti formákra. Az e-üzleti modellek elemzése, fejlődésük vizsgálata szintén tananyag.