A résztvevők elsajátíthatják az üzleti életben a versenyképességet biztosító, a vállalati adatvagyonból többlet tudás kinyeréséhez szükséges módszer, az adatbányászat alapjait. A résztvevők az adatbányászat elméletének és gyakorlatának elsajátításával jelentősen növelik tudásfeltáró és problémamegoldó képességüket.

A képzés célja bevezetést nyújtani a különböző műszaki gazdasági területek szimulációs vizsgálatának metodikájába és a tervezésnél, menedzselésnél ill. döntéshozataloknál való alkalmazásába. A főbb alkalmazási területek: informatika, gyártórendszerek, közlekedés, logisztika, környezetvédelem, mikro- és makrogazdasági, valamint komplex régiófejlesztési problémák.

A képzés célja a szimuláció terminológiájának ismertetése. A műszaki-gazdasági problémák szimulációs vizsgálata módszertanának és eszközrendszerének áttekintése. A különböző gazdasági problémákat felvető területek (mikro- és makrogazdaság, termelés, piaci viszonyok, közlekedés, logisztika, régiófejlesztés) analízise és szintézise.