Könyvajánló – Bencsik Andrea: Tudasmenedzsment elméletben és gyakorlatban – Az üzleti stratégiától a mesterséges intelligenciáig


A könyv a 2015-ben megjelent A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban kiegészített és frissített változata. Túllép a tudásmenedzsment alapjain és azok részletes tárgyalása helyett holisztikus képet ad arról, hogy a – számos szervezet által már felismert és szükségesnek ítélt – lépéseket milyen összefüggések figyelembevételével érdemes megtervezni és megvalósítani.
A témakör rövid felvezetését követően a stratégia mint a változást indító vezetői döntés mikéntjét vázolja, és a változásra való felkészülés további elemeit veszi sorra. A feltételek között kiemelt jelentőségű a bizalomra és etikus viselkedésre épülő szervezeti kultúra kialakítása. Ezek megteremtése után a szervezet további folyamataival történő integrálás lehetőségét tárgyalja. Az egyes fejezetek nemcsak leíró módon foglalkoznak a rendszerépítés során megteendő lépések bemutatásával, hanem minden esetben a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati kutatási eredmények teszik azokat kézzelfogható valósággá.
A szerző a tudásmenedzsment egy lehetséges jövőképét is az olvasók elé tárja, hangsúlyozva a mesterséges intelligencia térnyerésének következményeit és a fenntartható tudásról történő gondolkodás szükségességét. A gyakorló szakemberek számára kifejezetten érdekes lehet a kötet tartalmi lezárásaként vázolt hazai helyzetkép és szervezeti jó gyakorlatok bemutatása.

Elhunyt Véry Zoltán (1950- 2024)


Véry Zoltán (1950- 2024)


A MTA GB Tudásmenedzsment Munkabizottsága fájdalommal tudatja, hogy tagtársunk, dr. Véry Zoltán c. egyetemi docens elhunyt.

Tisztelettel búcsúzunk Tőle, emlékét megőrizzük!

Véry Zoltán tanulmányait a Miskolci Egyetem, rendszertervező mérnökként, majd a Pénzügyi és számviteli Főiskolán, és a Controlling akadémián végezte.

Későbbiekben a kutatásnak és az oktatásnak szentelte életét, így foglalkozott:

  • tudásmenedzsment fenomenológiája, Luhmann -i rendszerfelfogás szerinti összefüggéseivel;
  • tudáskommunikáció és tudástechnológiák, tudáskontrollal;
  • Self-referential Autopoietic System a menedzsment fenomenológiájával;
  • a szervezeti kommunikáció szociális, nyelvi és technológiai aspektusaival.

Több szervezetnek is tagja volt: a MTA GB Tudásmenedzsment Munkabizottságának, MTA TM Tacit Műhelyének, PMSZ-nek is.

Több egyetemen is adott elő, de legutóbb a METU-n (Kommunikációtudományi Intézet, Menedzsment Intézet 2012 – 2014) óradóként, és szakdolgozati témavezetőként, az interdiszciplináris kutatócsapata által készített teljesen újszerű és folyamatosan aktualizált „Kommunikációmenedzsment” tananyaga alapján.

Nagyon sokat tett és dolgozott – közel 20 éven át – a MTA GB Tudásmenedzsment Munkabizottságában, konferenciaelőadásokat tartott, számos Tudásmenedzsment Munkabizottság által kiadott kötetben publikált, legutóbb épp ez év szeptemberében kiadott „Tudásmenedzsment a következő évtized határán” 20 éves jubileumi kötetben is.

Korábban több évig vezetőként, kontrollerként, majd menedzsment tanácsadóként, sőt szakíróként is (www.mfor.hu) szerzett gyakorlatot, mely mellé több, mint tíz évi kutatómunkával ötvözte a Luhmann -féle kutatási eredményeket: a „self-referenctial autopoietic systems”, a „társas rendszerek”, a „szociális komplexitás”, a „személyközi- és gépközi kommunikáció”, és az „értelemrendszer” összes ismeretét annak érdekében, hogy újabb tudást és tudásdimenziót nyisson a szervezet társas-, nyelvi-, tudás- és kommunikációrendszerének tervezésében, kontrolljában, kialakításában és működtetésében, valamint az ehhez szükséges technológiák választásában is.

Deszki siker

Felvették a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe a deszki szerb aranyhímzés élő hagyományát 2023. szeptember 15-én. Mindezt Kiss Szabolcs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) főosztályvezetője jelentette be Budapesten, a Kulturális örökség napjai alkalmából szervezett ünnepségen. A listára most négy új elem került: a deszki szerb aranyhímzés élő hagyománya, a lakodalom élő hagyománya Boldogon, valamint Szent Márton tisztelete Magyarországon és a Szent Vér hagyománya Bátán.

A jegyzékbe vételről szóló okleveleket Kiss Szabolcstól és Csonka-Takács Esztertől, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának igazgatójától vehették át a hagyományőrző szervezetek képviselői, köztük Brczán Éva, a deszki Arany Kezek Kézműves Műhely vezetője és férje, Brczán Krisztifor, a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke.  Velük már több alkalommal dolgozott együtt Alapítványunk. Kapcsolatunk már több évtizedes: ottvoltunk a kezdeteknél, mikor a deszki temető digitális feldolgozását végeztük el. Ezt követően a deszki szerb múzeum létrehozása, a tárgyak restauráltatása is velünk készült. A város történeti feldolgozásában is dolgoztunk, akárcsak számos projekt létrejöttében, megvalósításában. Deszken olyan hagyománylánc épült ki, amely példaértékű a fenntartható örökségmegőrzés területén: a gyerekek az iskolában és az ahhoz kapcsolódó foglalkozásokon tanulják meg a helyi lenszövés módszereit, amelyekből, a helyi közösség kórusuk, zenekaruk, valamint táncosaik részére készítik el a hagyományos ruhákat, amelyekben évtizedek óta Brczán Krisztifor vezetésével lépnek fel, és gyűjtik a kitüntetéseket.

Szívből gratulálunk a közösségnek és vezetőiknek, valamint kívánunk nekik további sok sikert, és lehetőséget szellemi örökségük megóvásához és fenntartásához.

Megjelent – Tudásmenedzsment a következő két évtized határán NOSZKAY ERZSÉBET (SZERK.)

Tudásmenedzsment a következő két évtized határán – NOSZKAY ERZSÉBET (SZERK.)Tudás és menedzsment. Két szó, amit együtt emlegetünk ebben a kötetben. Az üzleti sikerhez évszázadokon keresztül három dolog kellett: nyersanyag, tőke és munkaerő. A szükséges szaktudás kevéske, a transzfer pedig célorientált volt: „Add át a fiadnak”.

Évszázadok során, napjainkra nagyon megváltozott a helyzet, amelynek „eredményei” a fogyó anyagkészletek, a dráguló energia, a környezetpusztulás, a globális demográfiai helyzet problémái, s az erre adható válaszok és problémamegoldások bonyolultabbá váló tudásigénye. Ebből következik az Ipar 4.0-nak nevezett átalakulás szükségszerűsége, az agrárgazdaság forradalma, az elavuló nyersanyag-tőke-munkaerő háromszög „beburkolása” a tudás köpenyével. A fejlett világ évszázadok óta halmozza gazdagságát, ezen alapuló technológia- és tudományfejlődését, fejleszti globális rendszereit, s rohamosan tér át a nyersanyag- és energiaigényes ipari gazdaságok zsákutcája helyett a tudásalapú és környezettudatos működésre.

Az MTA Gazdálkodástudományi Bizottsága alá tartozó Tudásmenedzsment Munkabizottságnak a huszadik évfordulójára készített kötetben épp ezt a kérdést teszik fel a kutatók: Kiránt-e bennünket a bajból a tudás helyes és hatékony menedzselése?

A kötet az alapító-elnökasszony történeti áttekintésével alkalmat ad a sokoldalú, eltérő hátterű és érdeklődésű kutatókból és oktatókból álló közösség munkájának megismerésére, a tudásmenedzsment szerteágazó szakterületeinek bemutatására. A további, neves szerzők mind saját kutatási területük szempontjából világítják meg az előbbi dilemmára adható igen sokrétű válaszokat.

Jeff Angus tapasztalt vezető informatikai szakértő szerint egyes emberek a tudásmenedzsmentre azt mondják, hogy az csak egy üres szóösszetétel. Nem az, hanem egy cselekvésre késztető tudományág. Remélem, ez a kötet is gondolkodásra késztet minden Tisztelt Olvasót – és hozzásegíti a vezetőket ahhoz, hogy cselekedjenek.

Dobay Péter

Hivatkozás:

https://mersz.hu/noszkay-tudasmenedzsment-a-kovetkezo-ket-evtized-hataran


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 913 0

DOI: 10.1556/9789634549130

Szabó Kristóf 1967-2023


Dr. Szabó Kristóf 1967-2023


2023. április 17-én, életének 56. évében elhunyt kedves tanítványunk, barátunk, kollégánk,a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

Bankárként a ’90-es évek végétől támogatta a BME Információ és Tudásmenedzsment Tanszéken folyó Posztgraduális bankinformatikus képzést. Ettől kezdve élvezhették diákjai kiemelkedő felkészültségét és közvetlen személyiségét mind az előadásokon, mind a személyes konzultációkon, s lett kollégánk és barátunk. Doktori (PhD) dolgozatát A BME Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola tanszékünk által gondozott információmenedzsment specializációján védte meg „Az összetett pénzintézeti logisztika kialakulása: a multi-channel management bevezetése és szervezeti kihatásai” címmel 2004-ben. A tanszék 2007-es bezárását követően sem szakadt meg a kapcsolat, az Alapítvány rendezvényein és számos projektjében is szakértőként részt vett. A HEPA vezetőjeként is mindig volt ideje egy-egy szakmai-baráti beszélgetésre.

Hiányozni fog a mindig mosolygós, elegáns, megjelenése, csendes, barátságos, közvetlen stílusa, valamint a vele folytatott beszélgetések akár szakmáról, akár a világ dolgairól.

Karácsonyi, újévi jókívánság

Vállalkozói gondolkodás és kreativitás fejlesztő workshop


Az IKE2020 Innovatív Kezdeményezések Egyesület, valamint az Una-Sana Kantoni és Egyetemi Könyvtár (Bihać, Bosznia-Hercegovina) közötti, a Hungary Helps Program által támogatott együttműködés keretében alapítványunk részéről Dr. Kiss Ferenc 2022. december 14-15-én vállalkozói gondolkodás és kreativitás fejlesztő workshopot tartott középiskolás és egyetemista diákok számára. A képzés társelőadója a bihácsi egyetem részéről Assoc. prof. dr. sc. Kenan Mahmutović volt.
A helyszíni képzés mellett projektmenedzsment és turisztikai alapismeretek online képzéshez is biztosított videó és elektronikus tananyagokat az Infota.

Munkatársunk, Benkő Ramóna kiállítása nyílik 2022. december 9-én

Munkatársunk, Benkő Ramóna kiállítása nyílik 2022. december 9-én a MagNet Közösségi Házban (1062 Budapest, Andrássy út 98.)NTK START Program 2023 – Építs sikeres vállalkozást itthon!


Van egy szuper megoldásod, ami hasznos lehet a társadalom számára?

A Nemzeti Tehetség Központ és a Design Terminal magyar nyelvű programjában személyre szabott mentorálás segítségével tökéletesítheted megoldásodat, kiváló szakemberektől tanulhatsz a vállalkozásépítésről, bővítheted kapcsolati hálód és ösztöndíjat nyerhetsz az induláshoz! Jelentkezz december 20-ig a startprogram.designterminal.org oldalon!

Pályázz a Nemzeti Tehetség Központ és a Design Terminal magyar nyelvű ösztöndíj programjára és fejlődj személyre szabott mentorálás segítségével! Téged keresünk, ha 18-35 éves* vagy, és ötlettel, prototípussal vagy már működő szolgáltatással állsz elénk.*

* Korkedvezmény és kizáró okok a Pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően.

Tanulj kiváló szakemberektől és szerezz értékes kapcsolati hálót a START Program keretében! Jelentkezz bátran egyénileg is, de ha a tervekhez társul egy ambíciózus csapat, akikkel szívesen kezdenétek közös vállalkozásba, még könnyebb dolgod lesz!

Jelentkezem


Megjelent az Alma Mater kiadványsorozatunk újabb köteteA kötet azokra a szereplőkre koncentrál – civil összefogások, szakosodott intézmények, helyi közösségek és menedzsmentjük, a tudományos intézmé-nyek stb. –, melyek mélyebb elköteleződést igényelnek a bolygó kiemelkedő kulturális és természeti örökségének, megőrzésének és bemutatásának összetett feladataiban. Szakembereink, oktatóink a kiadványt arra kívánják felhasználni, hogy gondolataik, szándé-kaik elvezessenek arra a következte-tésre, mely alátámasztja a társadalom jövőbeli részvételét a világörökségi rendszerben.

Kötetünk szerzői egyúttal az UNESCO által 2021-ben kezdeményezett OurWorldHeritage (a Mi Világörökségünk) mozgalom témáit képviselve csatlakoznak egy olyan nagyobb eseményhez, amely 134 rendezvényből és 12 örökséghez köthető témával kapcsolatos beszélgetésből állt több ezer ember globális részvételével az örökség problémáinak kiemelésére, beleértve a sikertörténeteket és a kudarcokat, hogy új lehetőségeket és jövőbeli kihívásokat jelöljenek meg, közösség- és oktatásközpontú megközelítéssel. E témák eredményei a jövőbeli társadalom érdekérvényesítési gyakorlatainak előmozdításához tudnak hozzájárulni.

Jelen kötet megjelentetését az Egyezmény aláírásának jubileumán ezek miatt tartjuk fontosnak, és reméljük, haszonnal fogatják a szakemberek, diákok és a szélesebb nagyközönség egyaránt.

A könyv megtekinthető az Alma Mater sorozat kiadványai között.