Elhunyt Véry Zoltán (1950- 2024)


Véry Zoltán (1950- 2024)


A MTA GB Tudásmenedzsment Munkabizottsága fájdalommal tudatja, hogy tagtársunk, dr. Véry Zoltán c. egyetemi docens elhunyt.

Tisztelettel búcsúzunk Tőle, emlékét megőrizzük!

Véry Zoltán tanulmányait a Miskolci Egyetem, rendszertervező mérnökként, majd a Pénzügyi és számviteli Főiskolán, és a Controlling akadémián végezte.

Későbbiekben a kutatásnak és az oktatásnak szentelte életét, így foglalkozott:

  • tudásmenedzsment fenomenológiája, Luhmann -i rendszerfelfogás szerinti összefüggéseivel;
  • tudáskommunikáció és tudástechnológiák, tudáskontrollal;
  • Self-referential Autopoietic System a menedzsment fenomenológiájával;
  • a szervezeti kommunikáció szociális, nyelvi és technológiai aspektusaival.

Több szervezetnek is tagja volt: a MTA GB Tudásmenedzsment Munkabizottságának, MTA TM Tacit Műhelyének, PMSZ-nek is.

Több egyetemen is adott elő, de legutóbb a METU-n (Kommunikációtudományi Intézet, Menedzsment Intézet 2012 – 2014) óradóként, és szakdolgozati témavezetőként, az interdiszciplináris kutatócsapata által készített teljesen újszerű és folyamatosan aktualizált „Kommunikációmenedzsment” tananyaga alapján.

Nagyon sokat tett és dolgozott – közel 20 éven át – a MTA GB Tudásmenedzsment Munkabizottságában, konferenciaelőadásokat tartott, számos Tudásmenedzsment Munkabizottság által kiadott kötetben publikált, legutóbb épp ez év szeptemberében kiadott „Tudásmenedzsment a következő évtized határán” 20 éves jubileumi kötetben is.

Korábban több évig vezetőként, kontrollerként, majd menedzsment tanácsadóként, sőt szakíróként is (www.mfor.hu) szerzett gyakorlatot, mely mellé több, mint tíz évi kutatómunkával ötvözte a Luhmann -féle kutatási eredményeket: a „self-referenctial autopoietic systems”, a „társas rendszerek”, a „szociális komplexitás”, a „személyközi- és gépközi kommunikáció”, és az „értelemrendszer” összes ismeretét annak érdekében, hogy újabb tudást és tudásdimenziót nyisson a szervezet társas-, nyelvi-, tudás- és kommunikációrendszerének tervezésében, kontrolljában, kialakításában és működtetésében, valamint az ehhez szükséges technológiák választásában is.