Az ITA egyik legfontosabb feladatköreként a tudomány népszerűsítését, a kutatások eredményeinek közzétételét, az érdeklődő lakosság tájékoztatását , az oktatást és a szakemberek közötti párbeszédeket kívánja elősegíteni oly módon, hogy akár önállóan, akár együttműködve egy másik intézménnyel, szervezettel évente legalább egy konferencia szervezésében vesz részt.