A Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék részeként működő PIKK 2001 áprilisában kötött együttműködési szerződést az Új Calculus Bt.-vel és megbízta a kutatócsoport szakmai vezetőjének Csicsman Józsefet. Míg a Calculus a Mikroszimulációs módszertan és annak gyakorlati felhasználásának ismeretével a tanszék a fejlesztési munkához szükséges infrastruktúra illetve a fejlesztési munkába bevont diplomatervezők, doktoranduszok bevonásával járult hozzá az eddigi eredmények eléréséhez.

A csoport vezetője: Csicsman József

A következőkben röviden összefoglaljuk, hogy megfelelő szakközgazdászok bevonásával miképpen lehet az eddigi eredményeket hasznosítani a kormányzati döntéselőkészítő munkában.

2001 októberében nagy sikerrel tartottuk meg az V. Pénzinformatikai Konferenciát, amelynek a mikroszimuláció kormányzati alkalmazása volt a témája. A külföldi előadók és résztvevők szívesen osztották meg tapasztalataikat a hazai kutatókkal, szakemberekkel, és készek voltak átadni a legfrissebb ismereteket. Az angol Kincstár képviselője felajánlotta, hogy amennyiben egy ezirányú felkérő levél érkezik, szívesen átadják számukra a napjainkban használt mikroszimulációs rendszerük tapasztalatait.

A SAS rendszer keretében elkészült az számítástechnikai alapszolgáltatásokat nyújtó első változat, mely már éles alkalmazásokra is használható.

A szolgáltató rendszer tartalmazza az adatok egységes szerkezetű dokumentálását lehetővé tevő META információs alrendszert, mely segítségével minden felhasználó azonos fogalomrendszerrel dolgozhat. A rendszer felhasználója munkája kezdetén tájékozódhat a korábban leírt adatokról, illetve a META adminisztrátor segítségével új adatleírások definiálását kezdeményezi. A META tartalmazza a rendszer kódjellegű és érték adatainak leírását, azok belső azonosítójával és az eredményközléshez használt nyomtatási címkékkel, illetve megadható a tárolt adat tartalmi leírása. Az elemi adatok kombinációit írják le az struktúrák, melyek az jelzik a felhasználókkal, hogy milyen adatszerkezetek dolgozhatók fel a rendszerrel. A META kiegészítéseként elkészült a tárolt adatállományok katalógusa is mely pontos információt ad a rendszerben létrehozott adatállományokról azok változatairól a használatra jogosultak köréről és számos technikai adatról, melyek a mikroszimulációs technológia végrehajtásához szükséges.

A biztonságos adatkezelés megvalósításához létrejött az általánosított adatkezelés első változata, mely segítségével tetszőleges külső adatforrásból generálható a mikroszimulációs feladatokra előkészített adatállomány. Az alrendszerrel létrehozott adatállományok titkosítottak, használatuk csak az arra feljogosított felhasználóknak van megengedve, így biztosítható, hogy bár egyetemi, nyilvános környezetben elérhető a rendszer, az adatok felhasználási lehetőségei korlátozottak legyenek. Az adatkezelő rendszer integrálva van a METÁ-val, onnan olvassa a szükséges adatleírásokat és annak katalógusát módosítja, ha sikeres volt egy adatállomány létrehozása.

A becslési algoritmusok paramétertáblázatai kitöltését végfelhasználói alkalmazás segíti elő. Az elemző közgazdász a felkínált eszközzel „kívülről” vezérelheti a belső algoritmusokat, meghatározva különböző szimulációs alternatívák feltételeit. A megfelelő matematikai háttérrel rendelkező becslési algoritmusok köre természetesen a rendszer fejlődése során növekszik- A táblázatkezelés kidolgozott technológiája egységes a META-val harmonizáló felületet ad. Ha a végfelhasználó megismer egy becslési eljárást és eldönti annak használatát, akkor ezután csak a becslési paraméter táblázatok kitöltésével kell foglalkoznia.

A mikroszimulációs rendszer első futtatható változata tartalmazza az a nemzetközi kooperációhoz nélkülözhetetlen nyelvválasztási lehetőséget, a különböző alkalmazási változatok definiálásának lehetőségét, a futtatási eredmények elkülöníthetőségét és az un. előredefiniált lekérdezésekkel felhívásával lehetőséget ad az eredmények vizsgálatára. Az un. futtató ma még a SAS programozás eszközeivel létrehozott mikromodulokat hívja fel mikroszimulációs adatállomány minden egyes adatrekordjára. A Mikromodulok felhasználóbarát definiálási lehetősége a jövő fejlesztési feladata.

A jelenlegi verzióval már végrehajthatóak egyedi alkalmazásokként Mikroszimulációs feladatok.

Az Új Calculus Bt. munkatársai 1996 óta 4 alkalommal vettek részt a költségvetési keretszámok meghatározását szolgáló Társasági Adóbevallások eredményeinek becslési munkájában, aktív kapcsolatuk a korábbi a Háztartásstatisztikai adatfelvételre alapuló jövedelemadó modellek közgazdászaival, így megfelelő finanszírozási lehetőségekkel megvan az éles alkalmazások lehetősége. A technológiai fejlesztéshez használt SAS rendszer használható a legnagyobb adatgazdáknál a KSH-ban és az APEH, ha az adatbiztonsági követelmények megkívánják könnyen megszervezhető, hogy a módszertani fejlesztés a kutatóintézet keretében, az éles alkalmazás a megfelelő közigazgatási környezetben legyen végrehajtva.

A jelenlegi állapottal végrehajtható feladatok:

  • Társasági Adóbevallás adatok további elemzése, illetve az eltérő üzleti évet választó vállalkozások adatainak előrejelzésére szolgáló módszertan kidolgozása
  • Adórendszerrel összefüggő modellek kiszámítása
  • Pedagógus béremelés költségvetési hatásai
  • Egészségügyi dolgozók béremelésének költségvetési hatásai
  • Egy leendő költségvetési modellszámítás előmunkálatai együttműködve a UK Treasury elméleti és módszertani szakértőivel