A 2012-ben hatályba lépett új adatvédelmi törvény – EU-s szabályozásnak megfelelő – rendelkezései szerint belső adatvédelmi felelőst kell kinevezni, illetve megbízni az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő adatkezelőknél és adatfeldolgozóknál, a pénzügyi szervezeteknél, valamint az elektronikus hírközlési és közüzemi szolgáltatóknál. A felsorolt szervezeteknél a belső adatvédelmi felelős kinevezése kötelező, számos más, személyes adatokat kezelő, illetve feldolgozó szervezetnél – ahol még ez nem történt meg – ajánlott.

A képzés célja: A résztvevők képesek lesznek ellátni a belső adatvédelmi felelős törvényben felsorolt feladataikat, eligazodni a vonatkozó joganyagban, kezelni az adatkezeléssel kapcsolatos problémákat, adatvédelmi szabályzatokat készíteni.

Az adatvédelmi törvény – EU-s szabályozásnak megfelelő – rendelkezései szerint belső adatvédelmi felelőst kell kinevezni, illetve megbízni az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő adatkezelőknél és adatfeldolgozóknál, a pénzügyi szervezeteknél, valamint az elektronikus hírközlési és közüzemi szolgáltatóknál. A felsorolt szervezeteknél a belső adatvédelmi felelős kinevezése kötelező, számos más, személyes adatokat kezelő, illetve feldolgozó szervezetnél – ahol még ez nem történt meg – ajánlott.

A képzésben résztvevők köre: A jelentkezésnek nem feltétele speciális képzettség igazolása, azonban a törvényi rendelkezések szerint a belső adatvédelmi felelős pozíció betöltésének feltétele a jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettség. Ezért a képzésen való részvételt elsősorban a felsorolt végzettséggel rendelkezőknek, illetve az adatkezelő szervezeteknél vezető beosztásban dolgozóknak javasoljuk.

A képzés során megszerezhető kompetenciák: A résztvevő képes lesz közreműködni egy szervezet adatkezelésének probléma-megoldásában, ellenőrizni a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartását, észlelni a jogosulatlan adatkezelést.

A képzés tematikája:

 1. Fogalmak, meghatározások (1 óra)
 2. A személyes és közérdekű adatok kezelésének főszabálya (1 óra)
 3. Az adatvédelmi alapelvek (2 óra)
 4. A nemzetközi adatvédelmi szabályozás áttekintése (1 óra)
 5. A magyar jogszabályi rendelkezések elemzése (3 óra)
 6. A szektorális adatvédelmi szabályozás egyes példái (1 óra)
 7. Tipikus adatvédelmi problémák egy adatkezelői szektorban (1 óra)
 8. Az adatvédelem informatikai vetületei (1 óra)
 9. Tipikus adatvédelmi problémák informatikai rendszerekben (2 óra)
 10. A belső adatvédelmi szabályzat lehetséges tartalmi elemei (1 óra)
 11. A belső adatvédelmi felelős rendszeres feladatai (2 óra)
 12. Esettanulmányok (2 óra)
 13. Konzultáció (2 óra)
 14. Vizsga

A képzés módszerei: A képzés elődleges módszere a csoportos képzés és konzultáció

A képzés szakmai vezetője: Dr. Székely Iván adatvédelmi szakértő, egyetemi docens, társelőadója Dr. Szabó Máté Dániel, adatvédelmi szakértő.

A képzés oktatói: A tananyagot a már kinevezett illetve megbízott, valamint a jövőbeli belső adatvédelmi felelősök számára az új törvényi előírások alapján a szakterület nemzetközileg ismert szaktekintélye, Dr. Székely Iván adatvédelmi szakértő, valamint az adatvédelmi auditálás gyakorlatában jártas jogász és informatikus kollégái állították össze és adják elő.

Az előadók az adatvédelem elméletével és gyakorlatával egyaránt foglalkoznak, aktívan közreműködtek a magyar adatvédelmi szabályozás kialakításában; az adatvédelmi biztos korábbi munkatársaiként részt vettek az ombudsmani állásfoglalások kialakításában; szakértői tevékenységük során pedig számos szervezet – köztük pénzügyi szervezetek, direkt marketing cégek, tartalomszolgáltatók – személyesadat-kezelési rendszerét világították át. A tanfolyamon e tevékenységeik gyakorlati tapasztalatait is megosztják a résztvevőkkel.

A képzéssel kapcsolatos információk

Képzéseinket jelenleg kihelyezett formában, testreszabottt tematikával és kis méretben szervezzük. Kérjük, érdeklődjön elérhetőségeinket.

A tanfolyam időtartama 20 óra. Az előadásokat hétvégén tartjuk (pénteken és szombaton) 9-17 óráig, ezt egy konzultáció követ az oktatás utáni hét pénteken (14-17 óráig), mely után a hallgatók 1 órás írásbeli vizsgát tesznek.

A sikeres vizsga eredménye: Belső adatvédelmi felelős oklevél.

A képzés helyszíne: az Információs Társadalomért Alapítvány tanterme (11. kerület)

Maximális csoportlétszám: 30 fő

További információ

Dr. Bassa Lia oktatásszervezőnél

E-mail: bassa.lia@infota.org

Telefon: (1) 279-1510