Kisvállalkozások válságkezelési képességeinek fejlesztése

„Túlélés – fennmaradás – felkészülés – megerősödés”

A képzés célja, hogy bemutasson csődkockázatokat mérséklő módszereket, a fennmaradást ésszerűen támogató stratégiákat, túlélési és kitörési megoldásokat a gazdasági recesszió idejére, kiegészítve a pénzügyi ismeretek alapjaival, forrásteremtéssel, illetve projektmenedzsment ismeretekkel, hogy a kis- és középvállalkozások tulajdonosai és/vagy vezetői számára a kialakult világ-, és hazai válság kapcsán. Továbbá adjon olyan praktikus és nagyon hasznos tudnivalókat és tanácsokat, amelyekkel elkerülhetők vagy mérsékelhetők a bajba jutás problémás helyzetei, a cég válságba sodródásának esélyei.

A program résztvevői saját cégeikkel kapcsolatos gondokat – kérdések formájában (akár név nélkül is) felvethetik, s ezeket a kurzus során szintén közösen feldolgozzuk, választ, megoldást keresünk rá!

A kurzus végére minden résztvevő feldolgozza a saját cégének esetét (immár az elsajátított új tudások birtokában és a cég helyzetét újraértékelve), s azokat egy plusz konzultáció részeként (amennyiben erre az adott cég vezetője és/vagy tulajdonosa igényt tart) kiértékelünk, megbeszélünk.

Ezen kívül a képzés során projektmenedzsment és projekt-finanszírozás tárgyú elméleti és gyakorlati ismeret együttes átadását is tervezzük, amely a KKV-k számára lehetővé teszi egy menedzsment szakmailag megalapozott projektkultúra kialakítását, és ezzel egy időben a KKV-knál zajló pályázati, beruházási, szolgáltatási, rendezvény és egyéb projekteknél a finanszírozási tervezés és költség-kontrolling korszerű alkalmazását. A képzés gyakorlatorientált módon, esettanulmányokkal, pénzügyi számítási feladatokkal, projektmenedzsment és táblázatkezelő szoftverekkel, életből vett példákkal segíti elsajátítani az elméleti ismeretek mindennapi alkalmazását.

A tananyag egyik kidolgozója és oktatója Dr. Noszkay Erzsébet, a Változás- és Válságmenedzserek Országos Egyesületének elnöke, akinek egyik oktatási-, kutatási és tanácsadási területe: Kis- és középvállalkozások fejlesztése és vezetése (a KKV, mint sajátságos gazdálkodószervezeti entitás viselkedése, tipikus életciklus reagálásai, az egészséges cégfejlesztés és – építés egyensúly törvényei, arányossági és szervezettségi követelményei, szervezeti kultúrája, a KKV- k válságba jutása és újraélesztése,stb.

A blokkok az alábbi témákból épülnek fel

 • „Lenni vagy nem lenni…”: (Hogyan győződjünk meg arról, hogy a cégünk képes (lesz-e) túlélni a recessziót? Egyszerű technikák, módszerek.) (5 óra)
 • Miképp aktivizáljuk a saját vállalkozásunk túlélési esélytényezőit, oldjuk meg a fennmaradást biztosító napi működéshez nélkülözhetetlen hasznosításának módjait? (a cég piaci- és versenyhelyzete, a cég termék – ill. profilstruktúrája, termékek életciklusa, konkurensek, vevőkör, szállítók, stb.) (5 óra)
 • „Ha recesszió van, fektess be!” („Önerősítő” innovációk és infrastruktúrája – a tudás, a kreativitás és az intuíció felhasználásával, stb.) (5 óra)
 • Fejlődési potenciállal készülj a jövőre! (Stratégiafordítás – a recessziós helyzet kihasználásnak újszerű tényezői) (5 óra)
 • A tájékozódás, az előrejelzés és a helyzet meghatározás fontos tényezői és eszközei (informatika, az információk felhasználása és gyors kihasználásnak lehetőségei és megteremtésének módjai
 • Pénzügyi alapismeretek (hitel, lízing, betét, befektetés, devizanem biztosítás, bankközi ismeretek) (5 óra)
 • Projektmenedzsment alapismeretek (a projekt menedzsment szakma nyelvezete, alapvető technikáit gyakorlatban is hasznosítható elvei, összefüggései) (5 óra)

A képzés módszerei

 • előadás, szemléltetés;
 • hallgatók bevonása nyílt és zárt kérdések alkalmazásával;
 • gyakorlati példával történő illusztráció;
 • saját példa feldolgozása, helyzetgyakorlat;
 • témakörhöz kapcsolódó kompetencia fejlesztése;
 • konzultáció;
 • visszajelzés, visszacsatolás.

A képzéssel kapcsolatos információk

Képzéseinket jelenleg kihelyezett formában, testreszabottt tematikával és kis méretben szervezzük. Kérjük, érdeklődjön elérhetőségeinket.

A tanfolyam időtartama 35 óra, heti egy alkalom, alkalmanként 5 óra.

A tanfolyam sikeres elvégzését tanúsítvánnyal igazoljuk.

Maximális csoportlétszám: 25 fő

További információ

Dr. Bassa Lia oktatásszervezőnél

E-mail: bassa.lia@infota.org

Telefon: (1) 279-1510