1. Ne próbáljunk meg a teljes üzleti tervtől független e-business stratégiát kidolgozni!
 2. Játsszunk az új szabályok szerint!
 3. A sebességen és a végrehajtáson múlhat minden.
 4. Az informatika nem minden, egy e-business kezdeményezés éppen azon bukhat el, ha nem értjük meg az üzlet egészére és az elosztási csatornákra kifejtett hatását.

Részlet V.Frick és A. Lill (Gartner Research): A sikeres e-business tízparancsolata című túlélési szabálygyűjteményéből

A képzés célja

Célunk az üzleti szféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik egyszerre rendelkeznek alapos üzleti, menedzsment és áttekintő informatikai ismeretekkel, és az ismeretek birtokában képesek a szakterület és a gyakorlati elvárásoknak megfelelő követelmények teljesítésére, az elvárásoknak történő megfelelésre:

 • a felmerülő problémák felismerésére, a kínálkozó lehetőségek kihasználására;
 • a partnerekkel és minden érintettel történő harmonikus kapcsolat kialakítására;
 • az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

Támaszkodva a közgazdasági, vállalati, pénzügyi alapismeretekre a hallgatókat átfogó szemlélettel megtanítsa az e-business témakör összefüggéseire, s így különösen keresetté és versenyképessé tegye őket a munkaerő piacon.

A képzés feladata megismertetni a hallgatókkal

 • a szektor alapfogalmait, üzleti filozófiáját, folyamatait, üzleti modelljeit, jogi kereteit,
 • információ-, tudás-, projekt- és egyéb menedzsment ismeretekkel felkészíteni őket az e-business szektorban felmerülő stratégiaalkotási, üzleti modellalkotási, beruházási, érték- és ellátási lánc építési, fejlesztésirányítási, tanácsadási és vezetői feladatok ellátására,
 • az üzleti vezetőnek szükséges mélységben informatikai rendszereinek felépítését, együttműködési rendszerét, technológiai hátterüket,
 • valamint az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére.

A képzés előzményei és szakmai háttere

A Budapesti Műszaki Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszéke 2003-ban indított el először egy új, üzleti szemléletű e-business képzést, amely szakirányként működött sikerrel a nappali és levelező műszaki menedzser, illetve gazdálkodás és menedzsment szakokon. A tanszék 2007-es megszűnésével az oktató és szakember gárda az Információs Társadalomért Alapítvány kutatóintézeti keretei között együtt maradt, és – a szakma igényeire és erőteljes visszajelzéseire támaszkodva – Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola égisze alatt, a főiskola képzési profiljának erősségeit beemelve újraalkotta a tananyagot és újjászervezte a képzést, szorosan együttműködve a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért (SzEK.org) szakembergárdájával

A képzés pontos megnevezése: E-business menedzsment szakirányú továbbképzési szak

A képzés szakmai vezetője: Dr. Horváth Attila főiskolai docens

A képzés vezető oktatói

Oktatóink a szektor vezető szakértői közül kerülnek ki. Nagyobb hányaduk egyetemi illetve főiskolai oktató, de jelentős létszámmal vesznek részt az oktatásban külső, elektronikus kereskedelmi, szolgáltató és tartalomkezelő, valamint konzultáns cégeknél dolgozó szakemberek is. Néhány név a teljesség igénye nélkül:

 • Bőgel György, a CEU professzora
 • Csáki Zoltán, c-enter.hu, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének alelnöke
 • Hernádi Gábor, Netpincér, Klikkmánia értékesítési vezető
 • Kis Ervin Egon, a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért elnöke
 • Kiss Ferenc, a BKF tudományos rektorhelyettese
 • Knoll Imre, emeritus professzor, az Európai Logisztikai Társaság alapító elnöke
 • Nagy Sándor, a G’Roby.hu ügyvezetője
 • Noszkay Erzsébet, a BKF professzora, a Válságmenedzserek Országos Egyesületének elnöke
 • Rácz Tibor, banki CRM szakértő
 • Róth Péter, a Posta Elszámoló Központ nyugalmazott műszaki igazgatója
 • Starcz Ákos, a Bookline vezérigazgatója
 • Szabó Kristóf, e-banking szakértő
 • Székely Iván, az Open Society Archives adatvédelmi tanácsadója

A képzéssel kapcsolatos információk

A megszerezhető végzettség neve, oklevélben szereplő megnevezése: E-business menedzsment szakember

A képzés időtartama: 3 félév, összesen 432 kontaktóra. Oktatás hetente háromszor hétköznap 17:30-20:30.

További információ

Dr. Bassa Lia oktatásszervezőnél

E-mail: bassa.lia@infota.org

Telefon: (1) 279-1510