4 féléves posztgraduális szakképzés

Az utóbbi évek tapasztalatai egyértelműen bebizonyították, hogy jelentős igény mutatkozik a munkaerőpiacon olyan bank- és pénzinformatikai szakemberek iránt, akik az integrált (gazdasági – műszaki-informatikai) üzleti szemléletmódot képviselik. A hazai és nemzetközi vállalatoknál, bankoknál, biztosítóknál, tanácsadó cégeknél és egyéb szervezetekben egyre nagyobb a kereslet megfelelő elméleti felkészültségű, egyúttal gyakorlatorientált gondolkodásmódot képviselő pénzinformatikai szakemberek iránt.

Összességében elmondható, hogy a piac azokat a bank- és pénzinformatikai szakembereket keresi folyamatosan és egyre bővülő számban akik:

 • képesek rendszerszemléletben gondolkodni és folyamatokat irányíthatóvá tenni, valamint utána ellenőrizni és fenntartani őket, kitűzött célfüggvényeket elérni, megvalósítani a megfelelő specifikációk tekintetében;
 • erős informatikai és üzleti pénzügyi háttérrel (döntően és alapvetően vállalatirányítási tudással, tapasztalattal, gyakorlattal) rendelkeznek;
 • képesek az üzleti terület és az informatikai szervezeti egységek közötti kommunikációt megteremteni, fenntartani, azaz az üzleti igényeket képesek lefordítani a fejlesztők, üzemeltetők nyelvére, illetve a számítástechnikusok és az üzleti felhasználók párbeszédében a kérdéseket és válaszokat egymás számára érthetővé tenni.

A képzés célja az üzleti szféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik egyszerre rendelkeznek megfelelő banki, pénzügyi és átfogó informatikai ismeretekkel, és az ismeretek birtokában képesek a szakterület és a gyakorlati elvárásoknak megfelelő követelmények teljesítésére, az elvárásoknak történő megfelelésre:

 • a felmerülő problémák felismerésére, a kínálkozó lehetőségek kihasználására;
 • a partnerekkel és minden érintettel történő harmonikus kapcsolat kialakítására;
 • az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére.

A képzés célja megismertetni a hallgatókkal a pénzintézeti szektor üzleti folyamatait, informatikai rendszereinek felépítését, együttműködési rendszerét, technológiai hátterüket, valamint információ-, tudás-, projekt- és egyéb menedzsment ismeretekkel felkészíteni őket a pénzintézeti szektorban felmerülő informatikai fejlesztési, beruházási, üzemeltetési, tanácsadási, vezetői feladatok ellátására, az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére.

A képzés nyitott valamennyi, a pénzinformatika iránt érdeklődő személy számára, aki közgazdasági vagy műszaki, egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevéllel már rendelkezik.

Előzmények

A Budapesti Műszaki Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszéke (korábban TTtK Informatikai Laboratórium) 1995 februárjában indította el a posztgraduális Bankinformatika képzést, amely 1998-tól pénzinformatikai képzéssé bővült. A tanszék 2007-es megszűnésével az oktató és szakember gárda az Információs Társadalomért Alapítvány kutatóintézeti keretei között együtt maradt, és – a szakma igényeire és erőteljes visszajelzéseire támaszkodva – a tananyagot felfrissítve újjászervezte a képzést, együttműködve a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával.

A képzésben résztvevők köre

Hallgatóink többsége közép- vagy felsővezető, komoly szakmai karrier előtt álló fiatal kolléga illetve jelentős feladattal megbízott munkatárs valamelyik pénzintézetnél, pénzügyi szolgáltatónál vagy tanácsadó cégnél, akik új feladataik ellátásához megújuló ismeretanyag és szemlélet birtokába kívánnak jutni. Emellett vannak köztük informatikai fejlesztő és szállító cégek képviselői is. Eredeti végzettségüket tekintve közgazdászok, pénzügyi-számviteli végzettségűek, villamosmérnökök ill. számítástechnikusok, informatikusok, és vannak egyéb (pl. gépészmérnöki) diplomával rendelkezők is.

E három jellegzetes végzettségi csoport mellett az alábbi főbb munkaköri csoportok tagjainak jelentkezésére számítunk:

 • bankok, biztosítók, lízing- és bróker cégek, tőzsdék, egyéb pénzügyi szolgáltatók számítástechnikai és informatikai részlegeiben dolgozó szakemberek;
 • a pénzügyi szakma művelői, közép- és felső szintű vezetői illetve munkatársaik;
 • jelentős pénzügyi infrastruktúrával rendelkező vállalatok, szervezetek munkatársai;
 • pénzügyi terepen dolgozó fejlesztők, szállítók, tanácsadók és munkatársaik.

A képzés szakmai vezetője: Dr. Kiss Ferenc főiskolai docens

A szakirányú továbbképzés oktatói

A felkért oktatók szakterületük vezető szakértői közül kerülnek ki. Nagyobb hányaduk egyetemi illetve főiskolai oktató, de jelentős létszámmal vesznek részt az oktatásban külső, pénzintézeteknél valamint konzultáns cégeknél dolgozó szakemberek is.

A képzéssel kapcsolatos információk

A szakirányú továbbképzés pontos megnevezése: Bank- és pénzinformatikai szakirányú továbbképzési szak

A megszerezhető végzettség neve, oklevélben szereplő megnevezése: Bank- és pénzinformatikus szakember

A felvétel alapfeltétele a felsőfokú végzettség.

A jelentkezők az esetleg hiányzó informatikai előképzettséget az első félév során kiegészítő (felzárkóztató) tárgyak keretében szerezhetik meg. A tantárgyakkal ekvivalens, korábbi egyetemi/főiskolai tanulmányok során hallgatott tárgyak alól felmentés adható.

A képzés időtartama: 4 félév, összesen 560 kontaktóra. Oktatás hetente háromszor hétköznap 17:30-20:30.

A szakképzettség szempontjából meghatározható ismeretkörök:

 • Banki és pénzügyi üzemtani és üzleti ismeretek
 • Menedzsment ismeretek
 • Jogi ismeretek
 • Informatikai ismeretek

További információ

Dr. Bassa Lia oktatásszervezőnél

E-mail: bassa.lia@infota.org

Telefon: (1) 279-1510