A képzés célja

A képzés célja, hogy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 6/A. § (1) b) pont által előírt komplex államháztartási, vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, valamint számviteli és jogi ismereteket adjon a résztvevőknek. A szakmai továbbképzést elvégző – a megszerzett új ismeretek révén – legyen képes még hatékonyabban működtetni és irányítani a jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelően a levéltári intézményt. Lássa át és tudjon javaslatot tenni az intézményi (kötelező) dokumentumok tartalmára. Legyen képes ellenőrizni az intézmény költségvetésének, gazdálkodásának főbb folyamatait.

Főbb tematikai egységek

 • Államháztartási ismeretek: általános államháztartási ismeretek (alapfogalmak, központi, önkormányzati költségvetés, elkülönített állami pénzalapok, költségvetési szervek alapítása, átalakítása, megszüntetése, működése, tevékenysége), költségvetési szervek gazdálkodása, költségvetési beszámolási kötelezettség
 • Jogi ismeretek: A közgyűjteményekre vonatkozó joganyag áttekintése, Közbeszerzési ismeretek, Szabályzatok és szabályzatkészítés
 • Gazdaságtani ismeretek: A kultúra-gazdaságtan alapjai, Az információ-gazdaságtan alapjai, Kulturális örökség menedzsmentje, Közgyűjtemények és gazdálkodásuk
 • Pénzügyi ismeretek: pénzügyi és számviteli alapfogalmak, számviteli alapismeretek, pénzügyi és finanszírozási számítások, költségvetés tervezési ismeretek
 • Vezetés-szervezési ismeretek: menedzsment ismeretek, Szervezetfejlesztés és minőségbiztosítás, Kompetencia alapú humánerőforrás menedzselés projektszerű működés esetén, Munkaügyi ismeretek
 • Kommunikációs ismeretek: Kommunikációelméleti ismeretek, A korszerű ügyfélkapcsolat menedzsment alapjai, tárgyalástechnika tréning

Megszerezhető kompetenciák:

 • Az államháztartási és költségvetési, valamint a közgyűjteményi intézményi működés alapfogalmainak, illetve a közgyűjteményekre vonatkozó joganyag áttekintő ismerete. A hallgató legyen képes áttekinteni és szakszerű nyelvezettel javaslatot tenni az intézményének működéséhez szükséges szabályzatok módosítására, bővítésére.
 • Képes legyen javaslatot tenni egy közgyűjtemény munkatervére, fejlesztési stratégiájára, össze tudja állítani az előírt, kapcsolódó vezetői beszámolókat.
 • Érdemben részt tudjon venni az intézményi költségvetés kidolgozásában, ellenőrizni tudja egy közgyűjtemény gazdálkodásának, számvitelének, könyvvezetésének főbb folyamatait.
 • Megszerzett vezetői kompetenciával a vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelően irányítani, működtetni tudjon egy közgyűjteményt a környezeti és fenntarthatósági szempontok figyelembevételével.
 • Képes legyen hatékonyan részt venni az intézmény belső és külső kommunikációjában, értse a korszerű ügyfélkapcsolat kialakításnak és fenntartásának szemléletét és módszereit.
 • Érdemben részt tudjon venni a projekt szemléletű munkaszervezéshez igazodó humánpolitikai elvek és gyakorlat kialakításban, a teljesítménymutatók kidolgozásában, valamint a minőségbiztosítási rendszer kialakításában és működtetésében.

A képzés időtartama: 120 óra

A részvétel feltételei, elvárt bemeneti követelmények (végzettség, gyakorlat)

A jelentkezés feltétele:

 • felsőfokú végzettség és
 • 3 éves szakmai (könyvtári, levéltári, múzeumi) gyakorlat.

Határozat szám: 38.285-2/2013/KOZGYUJT

Nyilvántartásba vételi sorszám: A/22/120/Lev/2013

További információ

Dr. Bassa Lia oktatásszervezőnél

E-mail: bassa.lia@infota.org

Telefon: (1) 279-1510