A képzés célja, hogy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 6/A. § (1) b) pont által előírt komplex államháztartási, vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, valamint számviteli és jogi ismereteket adjon a résztvevőknek. A szakmai továbbképzést elvégző – a megszerzett új ismeretek révén – legyen képes még hatékonyabban működtetni és irányítani a jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelően a levéltári intézményt. Lássa át és tudjon javaslatot tenni az intézményi (kötelező) dokumentumok tartalmára. Legyen képes ellenőrizni az intézmény költségvetésének, gazdálkodásának főbb folyamatait.

További információ

A képzés célja megismertetni a résztvevőkkel a fenntarthatóság fogalmát, értelmezéseit és a kapcsolódó legfontosabb társadalmi kérdéseket, kiemelve a fenntarthatóság értelmezését a munkavállaló egyén és a KKV szintjén, külön hangsúlyt fektetve a környezettudatosság fogalmának megismerésére és értelmezésére, valamint a környezettudatos menedzsment alkalmazására a KKV szektor szempontjából.

Megnevezése: Környezeti fenntarthatóság a KKV szektorban

OKJ azonosító:

Képzési kör: D

Nyilvántartásba vételi száma: E-000567/2014/D001

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014. augusztus 19.

A képzési program célcsoportja: A képzés célcsoportját azon magánszemélyek, vállalkozók, KKV alkalmazottak, akik felelősséget éreznek a fenntartható fejlődés és környezetük iránt, és ismereteiket bővíteni szeretnék ezen a területen.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • Fenntarthatósági és környezettudatossági definíciók, alapfogalmak ismerete
 • Környezettudatossági és fenntarthatósági jogszabályok ismerete
 • Környezettudatos KKV menedzsment kompetenciák
 • Személyes, társas és kommunikációs kompetenciák

A programba való bekapcsolódás feltételei:

 • Iskolai végzettség: minimum középfokú végzettség
 • Szakmai végzettség:
 • Szakmai gyakorlat: 
 • Egészségügyi alkalmasság: 
 • Előzetesen elvárt ismeretek: 
 • Egyéb feltételek: Szükséges ezen felül felhasználói szintű számítástechnikai készség az elearning támogatás használatához.

Elméleti órák száma: 6
Gyakorlati órák száma: 0
Összes óraszám: 6

A képzés formája: csoportos képzés

A tananyagegységek megnevezése: fenntarthatóság, környezettudatosság

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételi: aktív részvétel a képzésen, a részvételi díj befizetése (amennyiben nem támogatott képzés), a teszt sikeres megírása, a hiányzás nem haladhatja meg az előírt mértéket (Megengedett hiányzás: 20%)

Érdeklődés a képzések iránt

További információ

Dr. Bassa Lia szakmai vezetőnél

E-mail: bassa.lia@infota.org

Telefon: (1) 279-1510

Fax: (1) 279-1511

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ügyfélszolgálat fogadja a telefonhívásokat és a személyesen beérkezőket, majd a megfelelő munkatárshoz irányítja az érdeklődőket.

Ügyfélszolgálat neve: Információs Társadalomért Alapítvány
Címe: 1116 Budapest, Sopron út 64.
Központi telefonszáma: +3612791510
Központi faxszáma: +3612791511
E-mail elérhetősége: info@infota.org
Internetes honlap címe: www.infota.org
Nyitvatartási idő:

 • Hétfőtől csütörtökig: 9:30 – 15:30
 • Pénteken: 9:30-12:30
 • továbbá előre egyeztetett időpontban

Az Alapítvány székhelye: 3937 Komlóska, Rákóczi út 121.
Telephelye: 1116 Budapest, Sopron út 64. 2. emelet
Levelezési címe: 1507 Budapest, Pf. 213.
e-mail: oktatas@infota.org

NSzFH engedély nyilvántartás: E-000567/2014

Előzetes tudásfelmérés

Az előzetes tudásfelmérés célja a képzésekre jelentkezők korábban megszerzett ismereteinek, készségeinek és gyakorlati tapasztalatainak a megvizsgálása és értékelése, illetve ezek összevetése a kiválasztott képzés során megszerezhető kompetenciákkal.
Az előzetes tudásfelmérés folyamata és eredménye segíti a képzésre jelentkezőt abban, hogy tudatosodjon benne, hogy hol tart a képzés megkezdése előtt, milyen – formális vagy informális módon – megszerzett kompetenciái vannak már a kiválasztott képzési területen Ezek alapján eldönthető, hogy az adott képzés elvégzése szükséges-e (mentesség), vagy előtte további képzések elvégzése indokolt.
Vállalati képzések esetében a szolgáltatás célja egyúttal a tanulócsoportok tudásszintjéhez igazított tanmenet biztosítása, tananyagok testreszabása, és ahol ez lehetséges, homogén tudásszintű csoportok kialakítása.
Igény esetén gyakorlati tudásfelmérést is végzünk. Testreszabott képzés esetén a szükséges tudásfelmérőket külön elkészítjük.
Meghirdetett képzések esetében az előzetes tudásmérést a letölthető jelentkezési lapon lehet igényelni. Meghirdetett képzések esetében az előzetes tudásmérés ingyenes, az igényt a képzés kezdete előtt legalább 10 nappal kérjük jelezni. További részleteket tanfolyami feltételeink tartalmaznak. Vállalati ügyfelek esetében, csoportos, egyedi képzések esetében a tudásfelmérés díját egyedileg, külön ajánlatban állapítjuk meg.