A korszerű menedzsment ismérvei és eszközrendszere a közgyűjteményekben – Vezetői ismeretek képzés

A képzés célja, hogy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 6/A. § (1) b) pont által előírt komplex államháztartási, vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, valamint számviteli és jogi ismereteket adjon a résztvevőknek. A szakmai továbbképzést elvégző – a megszerzett új ismeretek révén – legyen képes még hatékonyabban működtetni és irányítani a jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelően a levéltári intézményt. Lássa át és tudjon javaslatot tenni az intézményi (kötelező) dokumentumok tartalmára. Legyen képes ellenőrizni az intézmény költségvetésének, gazdálkodásának főbb folyamatait.

További információ

Környezeti fenntarthatóság a KKV szektorban

A képzés célja megismertetni a résztvevőkkel a fenntarthatóság fogalmát, értelmezéseit és a kapcsolódó legfontosabb társadalmi kérdéseket, kiemelve a fenntarthatóság értelmezését a munkavállaló egyén és a KKV szintjén, külön hangsúlyt fektetve a környezettudatosság fogalmának megismerésére és értelmezésére, valamint a környezettudatos menedzsment alkalmazására a KKV szektor szempontjából.

képzési kör: D

Nyilvántartásba vételi száma: E-000567/2014/D001

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014. augusztus 19.