Aktuális képzéseink

Informatikai biztonsági szakértő (IBSZ) képzés

A képzés célja az informatikai biztonsági feladatok ellátásához szükséges ismeretek átadása, az informatikai biztonsági szakterületről és vállalati kapcsolódási pontjairól átfogó, egyenszilárdságú kép kialakítása. A tananyagot nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek állították össze és oktatják.

Bővebben

Projektmenedzsment képzés

A projektmenedzsment képzés a nemzetközi projektek koordinálásához, a projektben résztvevő csapat irányításához és vezetéséhez szükséges ismereteket és kompetenciákat kívánja átadni a résztvevőknek. A képzés célja, hogy a leendő projektmenedzserek képesek legyenek az elsajátított ismereteket és gyakorlatokat munkájuk során alkalmazni, egy menedzsment szakmailag megalapozott projektkultúrát kialakítani, valamint a cégüknél futó hazai és nemzetközi projektekben akár vezetőként szerepet vállalni.

Bővebben

Projektmenedzsment és Pályázatírás képzés

A kurzus során részletesen bemutatjuk a projekt ötlet felmerülésétől egy sikeres pályázati projekt lezárásáig vezető út egyes állomásait, beleértve a megfelelő pályázati kiírások keresését, pályázati dokumentációk elkészítését, pályázatok elszámolását is. A források felhasználásánál kulcsfontosságú a pályázati projekt hatékony menedzselése, amelyhez szükségesek projektmenedzsment ismeretek is.

Bővebben

Hatékony iroda – Excel és Word a mindennapokban tréning

A tréning célja az irodai munka hatékonyságának növelése a Microsoft Excel és Microsoft Word programok kreatív és eredményes használatával. A közös munka során a konkrét tippek átadása mellett olyan módszereket ismertetünk meg a résztvevőkkel, amelyek megkönnyítik napi rutinfeladatokat, hozzájárulnak a teendők gyorsabb, hatékonyabb, egyszerűbb elvégzéséhez.

Bővebben

Online Marketing képzés

A kurzus elvégzésével a résztvevők megismerik az online marketing alapjait, egy jó honlap elkészítésének kritériumait, a webes navigáció legfontosabb szabályait. A kurzus segítséget ad a mobiltechnológia nyújtotta lehetőségek kihasználásához, valamint hozzájárul, hogy a résztvevők felismerjék az online marketingeszközök helyét saját vállalkozásuk marketingstratégiájában.

Bővebben

HR Generalista képzés

Képzésünket azoknak ajánljuk, akik szeretnének a HR minden fontos területét érintve belemélyedni a szakmai innovációk rejtelmeibe. A kurzus során valós példákon keresztül, gyakorlatorientáltan ismerhetik meg az egyes területeket, kaphatnak tippeket a jó gyakorlatok elvégzéséhez, leshetnek el működő megoldásokat a HR mindennapjaiból.

Bővebben

NEVELÉS ÉS OKTATÁS, KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, ISMERETTERJESZTÉS

Az Információs Társadalomért Alapítvány és a keretei között működő INFOTA Kutatóintézet munkacsoportjai rangos kutatóikkal, oktatóikkal az elmúlt években mind a kutatás-fejlesztés, mind a képzés területén hazai és nemzetközi szinten is elismerést vívtak ki maguknak.

INFOTA Kutatóintézet egyik alapvető célkitűzése az informatika magyarországi fejlesztésének támogatása. Ennek egyik szegmense olyan tudományos ismeretterjesztés, mely a mindennapi tudományt, az alkalmazott technológiákat, valamint napjaink innovatív tudományos felfedezéseit közérthető módon közvetíti a lakosság számára. Ebbe beletartozik az információs társadalom eszméjének, kultúrájának bevezetése és meghonosítása a magyarországi és határon túli lakosság körében; az infokommunikációs technológiák és az új média lehetőségeinek megismertetése, a digitális írástudás terjesztése, a minőségi online tartalmak népszerűsítése az utóbbi időben első sorban sajátfejlesztésű e-learning módszerünk segítségével.

Széles képzési kínálatunkban többek között megtalálhatók a következő témakörök: a vállalati menedzsment számára szükséges információ-, projekt- és tudásmenedzsment ismeretek, a vezetői munka informatikai támogatása, valamint a különböző típusú szervezetek informatikai stratégiájának meghatározása révén folyamataik nem-informatikusi felügyelete. Segítünk kialakítani, illetve fejleszteni a szervezetekben az üzleti/gyártási/működési/döntési folyamatokat, a szervezeti belső tudásmegosztási és kommunikációs kultúrát, az informatikai biztonsági folyamatokat és az adatvédelmi kultúrát. Emellett e-business üzleti ismereteket adó, valamint a munkavállalók egészségmegőrzését célzó képzéseket is tartunk. Magasabb szintű elméleti háttérrel alátámasztott képzéseket is kínálunk az adatbányászat, rendszerelmélet, folyamatszervezés -szimuláció, -optimalizálás témakörökben.

Az Alapítvány ezen közhasznú tevékenységét az alábbi jogszabályban előírt közfeladatokhoz kapcsolódóan – azokat közvetlenül szolgálva – látja el: felnőttoktatás, melynek teljesítését előíró jogszabályhelyek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1) bek. a)-u) pontjai.

Az Alapítványt az alábbi felnőttképzési tevékenységekkel és szolgáltatásokkal a Fővárosi Munkaügyi Központ 01-0824-06 nyilvántartási számon vette nyilvántartásba. Tanfolyamainkat igény szerint rendszeresen, nyilvánosan meghirdetjük, és megszervezzük Budapesten illetve vidéki oktatóhelyszíneken.